El DOGC ha fet pública la resolució d’ajuts per a la transformació digital i la nova implantació de comerços

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda.

A continuació resumim dos programes dels quals es pot beneficiar l’oficina de farmàcia: Programa per a la transformació digital i Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

Programa per a la transformació digital

Motivar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la productivitat i l’eficiència de l’estalvi de despeses. 

Tipologia d’accions subvencionables

Àmbit 1: webs personalitzades amb sistemes informàtics que permetin la gestió, actualització de continguts, mètrica, disponible en diferents dispositius, multiidioma i que faciliti la cerca a l’espai web. També accions de promoció i campanyes de comunicació i màrqueting digital, així com la formació al personal encarregat dels temes digitals. Cal destacar que aquest àmbit també inclou la creació de botigues online a partir d’un establiment físic i la digitalització en el punt de venda.

Àmbit 2: nclou la contractació o realització de projectes d’estratègia digitals que tinguim com a finalitat l’omnicanalitat del negoci, és a dir, inversions que incorporin una visió digital i tecnològica de 360 graus. També la introducció de tecnologia que permeti la predicció i aprofitament de dades.

Requisits

En el cas d’empreses de comerç i serveis, l’empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.

Els projectes a subvencionar s’han de dur a terme a través d’empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència.

La inversió mínima subvencionable ha de ser de 1.000 euros. És indispensable que el projecte estigui perfectament operatiu abans del 31 de desembre de 2019.

Les solucions tecnològiques (eCommerce, web, APPS, cartellera digital…) han d’estar disponibles obligatòriament en llengua catalana.

Quantia de la subvenció

 • Per projectes de l’àmbit 1: Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 2.000 euros
 • Per projectes de l’àmbit 2: Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 10.000 euros

Despeses subvencionables

 • Creació, disseny i posicionament de pàgines web (registre del domini, programació, disseny i continguts).
 • Contractació d’una empresa externa que ofereixi el servei de community management.
 • Enllaços patrocinats o SEM (campanyes de pagament per clic en plataformes com Google Adwords o Facebook).
 • Monitorització i reputació online.
 • Posicionament web o SEO.
 • E-mail marketing (l’enviament de newsletters o mails als clients).
 • Cartelleria digital implantada a l’establiment físic i gestió dels continguts sempre i quan reculli dades dels clients (no sent subvencionable una pantalla de TV que no doni aquesta informació).
 • Creació de la pròpia aplicació mòbil de l’establiment (APP)
 • Projectes de CRM i fidelització
 • Interactivitat (etiquetes NFC, Beacons, codis QR, etc.)
 • Connectivitat a la botiga (WiFi col·lectiva – no del propi establiment)
 • Implantació d’etiquetes electròniques.
 • Sistemes de comptadors de persones
 • Sistemes de mesura del tràfic de persones a les diferents àrees de la botiga (mapes de calor)
 • Sistemes vídeo analítica per mesurar audiències, interès dels continguts promocionals de les pantalles, reconeixement facial (sexe, edat) per programar continguts dirigits.
 • Impressió 3D
 • Big Data i cloud computing, accions de seguretat a Internet o cyberseguretat
 • Internet de les coses, realitat augmentada i/o virtual.
 • Introducció d’eines gaming
 • Blockchain
 • Eines de biometria, ús de weareables
 • Incorporació d’assistents de veu o tecnologia chatbot.
 • e-commerce

Criteris d’atorgament

Es valoraran els criteris següents d’acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:

 • Impacte del projecte en el negoci de l’empresa i els seus processos (fins a 50 punts)
 • Grau d’innovació del projecte (fins a 25 punts)
 • Grau de sostenibilitat del projecte (fins a 15 punts)
 • La inversió de l’actuació (fins a 10 punts).

Documentació complementària a la sol·licitud

Es requereix la següent documentació:

 • Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM de l’estat inicial (sense l’aplicació de les accions a subvencionar).
 • Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment a peu de carrer, parada de mercat o showroom/taller.
 • Pressupost detallat de les accions a subvencionar.
 • Memòria detallada de les accions a implementar.

En el cas de l’àmbit 2: document del Pla Estratègic Digital de l’empresa.

Documentació complementària a la justificació

Es requereix la següent documentació:

 • Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM de l’estat final (amb l’aplicació de les accions a subvencionar).
 • Compte justificatiu simplificat.

Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples.

Tipologia d’accions subvencionables

Àmbit 1: recuperació dels locals buits: compra, arrendament o concessió administrativa de locals; ús d’aparadors de locals tancats; continuïtat de l’empresa comercial; ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2: reforma d’establiments: reforma de l’establiment en parades de mercats municipals sedentaris; adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris; reforma de l’establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys.

Requisits

Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000 euros.

Àmbit 1: en cas de compra, lloguer o autorització d’ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent. Els establiments s’han de destinar a l’explotació d’alguna activitat de comerç al detall. Han de disposar del corresponent permís municipal. Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals.

Àmbit 2: en el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys. En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau).

Quantia de la subvenció

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Despeses subvencionables

Àmbit 1: les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l’obertura de l’establiment (obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d’embelliment d’aparadors, etc.).

Àmbit 2: les despeses derivades de les reformes d’obra menor a l’establiment (parada de mercat municipal sedentari o botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 10 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.

Les despeses d’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o compra de camió-botiga (amb titularitat mínima de 5 anys)

Criteris d’atorgament

Es valoraran els criteris següents d’acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:

 • La importància que representa l’acció per afavorir el continu comercial (fins a 50 punts).
 • El nombre d’habitants del municipi de l’establiment a subvencionar (fins a 30 punts)
 • El motiu de l’actuació a subvencionar (falta de relleu generacional, situació d’atur, necessitat de la reforma) (fins a 10 punts)
 • La inversió de l’actuació (fins a 10 punts)

Documentació complementària a la sol·licitud

 • Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment, o de la parada de mercat (previ a la realització de les accions).
 • Còpia de la llicència d’obertura municipal o documentació equivalent (àmbit 2)
 • En el cas d’accions de recuperació dels locals buits (àmbit1), còpia del contracte corresponent degudament signat.
 • Pressupost detallat o factures de les actuacions (àmbits 1, 2 ó 3)
 • Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM.

Documentació complementària a la justificació

 A part del model normalitzat de compte justificatiu simplificat cal adjuntar:

 • Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment, o de la parada de mercat (un cop realitzades les accions).
 • n el cas d’accions de recuperació dels locals buits, còpia dels comprovants bancaris de pagament de la compra, lloguer o concessió administrativa (àmbit 1)
 • En els casos d’actuacions derivades de l’obertura de l’establiment o de les reformes, còpia de les factures i comprovants de pagament de les accions realitzades (àmbits 1 o 2).

Recorda que fins que no surti la convocatòria no es poden sol·licitar els ajuts. La convocatòria per a la transformació digital es publicarà a partir del 22 d’abril i la de nova implantació de comerços durant el mes d’abril. Des de FEFAC et mantindrem informat quan es publiqui oficialment. Si tens qualsevol dubte, posa’t en contacte amb FEFAC (93 323 24 22).


Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank