Són els aparells d’ozó segurs i eficaços?

Informació d’interès sobre la utilització d’aparells generadors d’ozó per a la desinfecció de l’aire i altres recomanacions sobre neteja i ventilació de locals