Per Antoni Torres, president de FEFAC

Com deia a la primera part d’aquesta carta “La importància i la coherència dels companys de camí” és ben cert que el passat no es pot canviar, però és bo aprendre i treure’n aprenentatges per aplicar en el futur.

La situació que tractava d’explicar era el conflicte general per la representativitat empresarial i d’autònoms a Catalunya. D’una banda, entre les petites i mitjanes empreses (PIMEC), Foment i FEPIME. D’altra, el de la CEOE amb CEPYME amb la integració d’ATA, principal representant dels autònoms de la resta d’Espanya, i la relació amb Autònoms PIMEC. El conflicte ha tingut una resolució que, sens dubte, podem qualificar d’històrica.

Per primera vegada, les pimes estaran representades amb la mateixa força que han tingut sempre les grans empreses, configurant-se el mapa patronal del segle XXI, on a diferència del que ha passat a Espanya amb l’entrada d’ATA en la CEOE i la pèrdua de la possibilitat de ser “cúpula” per defensar els seus interessos, a Catalunya ha quedat clarament diferenciada la representació de les grans empreses d’una banda i les pimes i autònoms de l’altra. Tot això ha estat possible gràcies al fet que totes les pimes hem estat unides i hem aconseguit que, a partir d’ara, si no tenim paritat en la representació, s’ha aprovat un decret i una ordre que determina clarament que la Generalitat pot comptar i, el que és més important, com pot fer-ho.

Per tot això, podem sentir-nos part d’aquesta gran fita, hem continuat sumant i, com va passar amb els pagaments, ens hem multiplicat.

Sempre continuaré dient a aquells que no saben per a què serveixen les associacions, que si no tenim associacions fortes i ben representades, no podem aconseguir el que és just i el que necessita el nostre sector, en aquest cas les oficines de farmàcia.

Cal explicar aquest final prou satisfactori, tant per saber on som com per novament treure lliçons de cara al futur.

Com deia anteriorment, a Espanya, les pimes estan representades per la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME), organització que està integrada en la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), que és l’organització empresarial que representa les grans empreses. Els autònoms s’agrupen principalment a l’Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la qual acaba d‘integrar-se a CEOE. Així doncs, a diferència d’Europa i de Catalunya, a la resta d’Espanya, autònoms, petites i grans empreses estan sota la mateixa organització, la CEOE, fet absolutament legítim, però que no segueix el model europeu, que manté separats a grans, petits i autònoms, sota diferents organitzacions independents. Aquest fet impensable i inexistent a Europa deixa en evident inferioritat a les més petites davant de les més grans, en impedir les relacions justes, equilibrades i equitatives. Tenir en la mateixa organització la gran empresa i la petita no és prendre decisions a favor de les darreres.

El model europeu més avançat

A Catalunya, la situació és ben diferent per raons històriques. Donat que la societat civil té una llarga tradició d’associacionisme, per a les grans empreses existeix Foment del Treball, el que seria CEOE a Espanya, de la que penja FEPIME (Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya).

El fet diferencial de la resta d’Espanya és que aquí existeix PIMEC, Patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, i Autònoms Pimec, que representa els interessos d’aquests treballadors/es. Tant a PIMEC com a Autònoms PIMEC no els uneix cap mena de vincle amb Foment ni amb FEPIME, sent organitzacions absolutament independents, reproduint el model europeu més avançat.

Oposició a la integració d’ATA a la CEOE i conflicte de representativitat

El conflicte del qual darrerament vaig informar és doble. D’una banda, l’oposició d’Autònoms PIMEC, de la qual Fefac forma part, a la integració d’ATA en la CEOE, donat que entenem provocarà la pèrdua d’equilibri en les relacions entre grans i petites empreses amb els autònoms, en estar tots sota una mateixa organització, CEOE. Autònoms PIMEC ha lamentat i mostrat públicament la seva contrarietat davant el fet que ATA perdi la seva independència per representar als autònoms en l’àmbit estatal. Autònoms PIMEC entén que ATA no es pot permetre perdre la identitat, autonomia, independència i capacitat d’acció i, per tant, considera imprescindible que segueixi sent una organització “cúpula” i no perdre aquesta condició integrant-se a l’estructura de la CEOE. La conseqüència d’aquesta discrepància entre Autònoms PIMEC i ATA ha estat l’anunciada separació d’Autònoms PIMEC d’ATA. En aquest context, Autònoms PIMEC treballa per garantir la representativitat adient dels autònoms catalans a Espanya.

D’altra banda, el conflicte per la representativitat de les petites i mitjanes entre PIMEC i Foment-Fepime ha quedat resolt després de la signatura d’un acord entre les dues organitzacions i la mateixa Generalitat.

Acord històric de PIMEC amb Foment

PIMEC ha aconseguit un acord històric amb Foment del Treball per a l’atribució de la quota de representativitat patronal i tindrà el dret de representar de manera paritària, al 50% cadascuna, els interessos de les pimes de Catalunya.

Amb aquest acord, també amb la participació del Departament de Treball, posa fi, després de 12 anys de litigis i discrepàncies, al procediment d’acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya, iniciat el passat mes de febrer, en compliment de la sentència dictada a favor de la Generalitat de Catalunya que obligava que, per primera vegada en democràcia, es mesurés la representativitat empresarial, una fita històrica.

Principals aspectes de l’acord

Aquest acord permetrà defensar de forma paritària les petites i mitjanes empreses i els professionals autònoms de Catalunya. Entre els principals aspectes destaca la desaparició de FEPIME, renunciant a la seva condició d’organització empresarial més representativa i quedant vinculada a Foment. Així doncs, les dues úniques organitzacions empresarials més representatives són Foment i PIMEC.

En segon lloc, destacar que Foment i PIMEC mantindran unitat d’acció institucional a tots els òrgans de representació on participen com a organitzacions empresarials. “Unitat d’acció” es defineix com un sistema amb voluntat de consens en els posicionaments de vot que s’hagin d’expressar en els òrgans de participació, però que si no es produeix, en cap cas no es podrà imposar la posició de l’altre, podent-se defensar posicions diferents.

Finalment, les organitzacions acorden que la representació institucional es considera paritària a tots els efectes, fet que comporta que tindran distribució igual de representants, drets i garanties a tots els efectes, això vol dir 50-50 en tot.

Com ens afecta?
A les farmàcies, el titular és un autònom i, per tant, es veu afectat per tot el que regula. Això vol dir que és fonamental ser present a totes les comissions que negocien tot allò que els afecta i els defensa, sota l’àmbit d’Autònoms PIMEC, organització independent, a diferència d’ATA que és dependent de la CEOE i, per tant, dels interessos de les grans empreses.

Les farmàcies som també petites o microempreses, donat que tenim persones treballadores, i per tant, com empreses que som, és PIMEC qui defensa els nostres interessos i procura regulacions que tinguin presents les nostres característiques i necessitats.

Uns exemples de la importància d’aquest acord de paritat en la representativitat. Tant en les negociacions de l’Acord Interprofessional de Catalunya, en el que s’adopten decisions que després s’aplicaran als Convenis Col·lectius provincials i autonòmics.

En el CTESC (Consell del Treball Econòmic Social de Catalunya), que assessora el Govern de la Generalitat en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. La seva missió és contribuir a adequar les polítiques governamentals a les necessitats de la societat mitjançant l’anàlisi i el debat de les aportacions dels representants de les organitzacions sindicals i patronals.

En el Consell de Relacions Laborals, un espai estable de concertació, diàleg social i participació institucional en què participen els agents socials i econòmics del país i del Govern de la Generalitat de Catalunya, la missió principal del Consell consisteix en impulsar i consolidar un marc català de relacions laborals perquè les relacions de treball s’adaptin de forma permanent a l’entorn i la seva evolució es vinculi a les necessitats del sistema productiu de Catalunya. Les seves funcions bàsiques són fomentar i facilitar la participació dels agents socials en el disseny i posada en pràctica de les polítiques laborals per mitjà del diàleg i la concertació social.

I el mateix en tots els àmbits que ens envolten com empreses, en l’actualitat, en més de 440 cadires en diferents taules de representació.

És evident que les nostres necessitats i possibilitats en tots aquests àmbits no són les de les grans empreses i, per tant, estar en paritat grans amb mitjanes, petites i autò-noms és quelcom essencial per nosaltres.

Aspectes a recordar
Només la pressió, el diàleg, estar i mostrar-nos aplegats i la tasca de representació i negociació des d’organitzacions independents assoleixen resultats i relacions equilibrades, justes i equitatives (com en el seu moment vàrem fer els farmacèutics catalans). Cal respectar els legítims interessos dels grans, i ser conscients que en el món empresarial podem tenir tots un tant per cent molt important de punts i interessos en comú; aquí podem fer el paral·lelisme dels col·legis respecte a la nostra empresarial Fefac, però també tenir molt clar que, per poder defensar els interessos que no tenim en comú, i que en molts casos poden ser contraposats, en el nostre cas farmacèutics titulars i d’altres àmbits, necessitem estar ben representats, perquè aquesta és una de les vies per assolir una societat més justa, pròspera i amb capacitat de creixement.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank