La situació viscuda durant els darrers dies és conseqüència de la concatenació en el temps de tres problemes.

Les incidències amb la recepta electrònica que s’han viscut aquests dies són conseqüència de tres problemes amb causes diferents i no relacionades que expliquem a continuació.

  • La primera, que va afectar parcialment, va ser deguda a un problema en la xarxa de comunicacions que va fer que part dels routers de les farmàcies quedessin sense connexió i va obligar a resetejar el router de la farmàcia perquè es tornés a sincronitzar.
  • La segona va ser la base de dades Sifare, que va afectar a tota la xarxa.
  • La tercera es va originar per un problema a la xarxa de la Generalitat, que va afectar amb posterioritat a Sifare.

Com es pot veure, cada causa té origen diferent i independent de les altres. A més, no s’ha detectat cap increment de tràfic que hagi bloquejat el sistema, tampoc cap intervenció de modificació del sistema ni canvi de protocols de treball.

Per a més informació, contacteu amb el CAU. Telèfon 93 587 64 00 / cau@sifare.cat