La categoria de nutrició i dietètica en l'oficina de farmàcia pot ser un servei que ajuda a millorar la salut i benestar de les persones, i el paper del professional farmacèutic és de gran valor en la seva recomanació pel coneixement sobre els seus beneficis i riscos per a la salut, tant de les persones sanes com d'aquelles que tenen alguna patologia. El farmacèutic és un professional de la salut que proporciona informació fiable i aconsella a l'usuari l'opció que millor s'adapta a les seves necessitats nutricionals, derivant-ho a l'especialista si és necessari.

L'article proporciona informació sobre:

  • Perfil del client
  • Classes terapèutiques més importants
  • Pla estratègic
  • Com escollir les marques
  • Marc legal
  • Alimentació per a millorar la salut