Els socis de l’empresarial poden contractar els serveis d’Up3 a preu reduït.

FEFAC té un acord de col·laboració amb Up3. Sobre l’empresa, és especialista en el servei de manteniment i reparació de portes automàtiques de vidre i portes enrotllables d’alumini. A través d’aquest conveni, els socis de l’empresarial poden contractar els seus serveis a un preu més reduït.

Up3 recomana que les farmàcies disposin de servei de manteniment de portes. Això permet preveure incidències i evitar problemes, com els derivats del desgast de les peces. A més, durant les actuacions, es revisen els components mecànics i electrònics. També es verifica que la porta compleix amb la normativa.

En cas que s’hagi d’actualitzar algun component fora de normativa o substituir per mal estat, Up3 es factura la totalitat de la intervenció amb un 25% de descompte. Finalment, les farmàcies que contractin el servei de manteniment tenen assistència prioritària (24 h. següents a l’avís).

Podeu trobar la informació a través del següent enllaç: up3_FEFAC