“La farmàcia, una empresa. Article d’Antoni Torres, president de FEFAC, publicat a El Farmacéutico

“La farmàcia, una empresa. Article d’Antoni Torres, president de FEFAC, publicat a El Farmacéutico

Article d’Antoni Torres, president de FEFAC, publicat a la secció d’opinió d'”El Farmacéutico”. Setembre 2021 Una farmacia es un establecimiento sanitario privado de interés público. «Priva­do» quiere decir que los resultados económicos de la...
L’Assessor respon: Novetats en la subjecció al pagament de l’impost d’actes jurídics documentats de les compravendes d’oficines de farmàcia

L’Assessor respon: Novetats en la subjecció al pagament de l’impost d’actes jurídics documentats de les compravendes d’oficines de farmàcia

El 26 de novembre de 2020, el Tribunal Suprem va dictar dues sentències per les que resolgué, en essència, que la transmissió d’una oficina de farmàcia està subjecta i no exempta de l’Impost de Transmissions Patrimonials i d’Actes Jurídics Documentats (AJD). El...