Reflexió estratègica sobre el preu dels honoraris dels tests d’antígens no finançats

Reflexió estratègica sobre el preu dels honoraris dels tests d’antígens no finançats

Per Antoni Torres, farmacèutic i president de FEFAC Des del 19 de juliol, la meitat de les farmàcies catalanes realitzen tests d’antígens ràpids (TAR) finançats pel CatSalut a monitors i infants dels casals d’estiu. Al mateix temps, des del 29 juliol, aquestes...

Article a Aula de la Farmacia: “Análisis económico de costes y beneficios del servicio de hipertensión arterial en la farmacia comunitaria”

Aula de la Farmacia, revista profesional de formación continuada, ha publicat, en la seva edició setembre-octubre de 2019 l’article “Análisis económico de costes y beneficios del servicio de hipertensión arterial en la farmacia comunitaria”, redactat...