Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19

Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19

A la web del Departament d’Interior tens accés en línia al certificat El model de declaració autoresponsable facillita als ciutadans i els agents de policia la comprovació que un desplaçament determinat corresponen a una activitat autoritzada, en el marc del Pla...

Punts clau del document “Ús de tests microbiològics per a la reincorporació laboral de professionals” del Departament de Salut

El Departament de Salut ha elaborat el document Ús de tests microbiològics per a la reincorporació laboral de professionals que dóna una sèrie d’informacions i directrius de cara a la reincorporació de les persones als seus llocs de treball i sobre l’eventual...