FAQs del Departament de Salut sobre ventilació

FAQs del Departament de Salut sobre ventilació

La ventilació, un arma important en la lluita contra la Covid-19 Des de la FEFAC us hem anat informant sobre les diferents mesures a aplicar per fer més segures les nostres farmàcies. Des de consells per a la ventilació dels locals, indicacions per a la utilització...
Ventilació d’espais tancats i mesuradors de C02: atesa la possibilitat de transmissió del Coronavirus a través de l’aire, la ventilació dels espais tancats, especialment de concurrència pública, és una mesura preventiva important

Ventilació d’espais tancats i mesuradors de C02: atesa la possibilitat de transmissió del Coronavirus a través de l’aire, la ventilació dels espais tancats, especialment de concurrència pública, és una mesura preventiva important

Per aquest motiu, ja fa uns mesos des de FEFAC vàrem publicar una sèrie de recomanacions recollides en el document del Departament de Salut Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana. Es tracta d’un seguit d’indicacions i...