El Consell Interterritorial de Salut, format pels diferents consellers de salut de les comunitats autònomes, presidit per la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, va acordar ahir l’extensió del tractament a tots els malalts d’hepatitis C. En l’actualitat, es tracten els pacients més greus (F2, F3 i F4), però amb el nou pacte també es beneficiaran els que es troben en grau de fibrosi més baix (F0 i F1).

No obstant això, no es va explicar d’on sortiran els fons per cobrir l’elevada despesa que suposarà la mesura. Fins ara, són les administracions autonòmiques les que assumeixen el cost, i el Govern de l’Estat atorga un préstec a interès zero.

Fins al moment, han estat tractats 76.000 pacients amb els nous medicaments, i es calcula que amb l’acord d’ahir se sumin 237.000 malalts més. Els consellers de comunitats autònomes on governen els socialistes van reivindicar un fons específic per poder finançar aquests fàrmacs.