El Diari Oficial de la Generalitat ha fet pública la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda. A continuació resumim el programa per a la participació de les empreses de comerç en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional.

Programa per la participació de les empreses de comerç en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional.

L’objectiu és promoure la participació en fires nacionals, estatals i internacionals d’empreses de comerç i de serveis, per potenciar la comercialització dels seus productes.

Tipologia d’accions subvencionables

 • En el cas de Fires nacionals: Participació com a expositor a les activitats firals inscrites en el Registre d’Activitats Firals d’acord amb la normativa firal catalana vigent (Llei 18/2017, de l’1 d’agost, DOGC núm. 7426 de 3.08.2017) durant l’any 2018.
 • En el cas de Fires estatals i internacionals: Participació com a expositor a les fires professionals.

Requisits

 • Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de participació en les diferents actuacions sigui de 1.000 euros, essent la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500 euros.
 • Que en el cas de participar a una fira nacional, l’activitat firal estigui inscrita al Registre d’Activitats Firals de Catalunya del Departament d’Empresa i Coneixement. (http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_comerc/emo_fires/emo_calendari_de_fires_de_catalunya/)

Quantia de la subvenció

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros en el cas de fires d’àmbit nacional i estatal. Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros en el cas de fires d’àmbit internacional. El límit màxim per a aquest programa és de 5.000 euros (no sent acumulables els imports màxims definits anteriorment)

Despeses subvencionables

 • Contractació de l’espai i de l’estand
 • Lloguer de mobiliari i assegurances.
 • Despeses de muntatge, desmuntatge i decoració sempre que es realitzi per compte aliè.
 • Serveis de vigilància, seguretat i neteja, així com contractació d’hostesses com a personal extern.
 • Transport de mercaderies (sempre que es realitzi per compte aliè).
 • Retolació i senyalització, publicitat en mitjans de comunicació, incloses les despeses de disseny, producció i edició, si s’escau.

Criteris d’atorgament

Es valoraran els criteris següents d’acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:

 1. Que la fira tingui caràcter sectorial o vinculat amb l’activitat del sol·licitant (fins a 25 punts).
 2. El nombre de fires en les que participa (fins a 25 punts).
 3. La inversió del projecte (fins a 25 punts).
 4. Grau de compliment de les actuacions anteriorment subvencionades pel CCAM (fins a 15 punts). En el cas d’empreses que sol·licitin per primer cop s’atorgaran directament 7,5 punts.
 5. La projecció que representa per als sol·licitants (fins a 10 punts).

Documentació complementària a la sol·licitud

Es requereix la Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM.

Documentació complementària a la justificació

Fotografia de l’estand o document equivalent (mapa d’expositors) on s’ha realitzat la/les fira/es. Recorda que fins que no surti la convocatòria no es poden sol·licitar els ajuts. Des de FEFAC et mantindrem informat quan es publiqui oficialment. Si tens qualsevol dubte, posa’t en contacte amb FEFAC (93 323 24 22). Notícia relacionada: Aprovades les bases de les subvencions per a la transformació digital i nova implantació de comerços

El Diari Oficial de la Generalitat ha fet pública la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda. A continuació resumim el programa per a la participació de les empreses de comerç en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional.

Programa per la participació de les empreses de comerç en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional.

L’objectiu és promoure la participació en fires nacionals, estatals i internacionals d’empreses de comerç i de serveis, per potenciar la comercialització dels seus productes.

Tipologia d’accions subvencionables

 • En el cas de Fires nacionals: Participació com a expositor a les activitats firals inscrites en el Registre d’Activitats Firals d’acord amb la normativa firal catalana vigent (Llei 18/2017, de l’1 d’agost, DOGC núm. 7426 de 3.08.2017) durant l’any 2018.
 • En el cas de Fires estatals i internacionals: Participació com a expositor a les fires professionals.

Requisits

 • Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de participació en les diferents actuacions sigui de 1.000 euros, essent la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500 euros.
 • Que en el cas de participar a una fira nacional, l’activitat firal estigui inscrita al Registre d’Activitats Firals de Catalunya del Departament d’Empresa i Coneixement. (http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_comerc/emo_fires/emo_calendari_de_fires_de_catalunya/)

Quantia de la subvenció

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros en el cas de fires d’àmbit nacional i estatal. Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros en el cas de fires d’àmbit internacional. El límit màxim per a aquest programa és de 5.000 euros (no sent acumulables els imports màxims definits anteriorment)

Despeses subvencionables

 • Contractació de l’espai i de l’estand
 • Lloguer de mobiliari i assegurances.
 • Despeses de muntatge, desmuntatge i decoració sempre que es realitzi per compte aliè.
 • Serveis de vigilància, seguretat i neteja, així com contractació d’hostesses com a personal extern.
 • Transport de mercaderies (sempre que es realitzi per compte aliè).
 • Retolació i senyalització, publicitat en mitjans de comunicació, incloses les despeses de disseny, producció i edició, si s’escau.

Criteris d’atorgament

Es valoraran els criteris següents d’acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:

 1. Que la fira tingui caràcter sectorial o vinculat amb l’activitat del sol·licitant (fins a 25 punts).
 2. El nombre de fires en les que participa (fins a 25 punts).
 3. La inversió del projecte (fins a 25 punts).
 4. Grau de compliment de les actuacions anteriorment subvencionades pel CCAM (fins a 15 punts). En el cas d’empreses que sol·licitin per primer cop s’atorgaran directament 7,5 punts.
 5. La projecció que representa per als sol·licitants (fins a 10 punts).

Documentació complementària a la sol·licitud

Es requereix la Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM.

Documentació complementària a la justificació

Fotografia de l’estand o document equivalent (mapa d’expositors) on s’ha realitzat la/les fira/es.

Recorda que fins que no surti la convocatòria no es poden sol·licitar els ajuts. Des de FEFAC et mantindrem informat quan es publiqui oficialment. Si tens qualsevol dubte, posa’t en contacte amb FEFAC (93 323 24 22).

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank