Aula de la Farmacia, revista profesional de formación continuada, ha publicat, en la seva edició setembre-octubre de 2019 l’article “Análisis económico de costes y beneficios del servicio de hipertensión arterial en la farmacia comunitaria”, redactat pel farmacèutic i soci de l’empresarial Salvador Tous.

En ell explica els costos econòmics i beneficis del servei de la presa de pressió arterial a la farmàcia comunitària segons les últimes guies publicades al respecte. Així, fa referència al Servei de mesura aïllada de la tensió arterial en farmàcia comunitària (MAFC); al servei d’automesura de la pressió arterial (AMPA); i al servei de monitoratge ambulatori de la pressió arterial (MAPA).

Per tant, els càlculs permeten fer una aproximació al balanç econòmic del servei, per tal d’orientar el lector sobre els costos i beneficis.

Llegir la versió de l’article online: “Análisis económico de costes y beneficios del servicio de hipertensión arterial en la farmacia comunitaria”,