Correo Farmacéutico ha publicat, (12 de novembre), l’article “Barcelona es punta de lanza con un variable en su convenio sectorial”.

En ell explica les novetats que introdueix aquest conveni: l’incentiu mensual variable del 0,5% calculat sobre el salari base de les taules salarials, i el complement fixe personal (CFP) en el cas dels treballadors que tinguin dret a aquest, des de l’1 de juliol de 2019.

El conveni de Barcelona és el més antic i marca tendència, segons s’explica a Correo Farmacéutico.