L’Ordre TSF/138/2021, de 25 de juny, del Departament de Treball de la Generalitat estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2022. Així, les festes laborals comuns a Catalunya durant l‘any 2022 seran les següents:

 • 1 de gener – Any Nou
 • 6 de gener – Reis
 • 15 d’abril – Divendres Sant
 • 18 d’abril – Dilluns de Pasqua
 • 06 de juny – Segona Pasqua
 • 24 de juny – Sant Joan
 • 15 d’agost – Assumpció de la Mare de Déu 
 • 12 d’octubre – Festa Nacional d’Espanya
 • 1 de novembre: Tots Sants
 • 6 de desembre – Dia de la Constitució
 • 8 de desembre – Dia de la Immaculada Concepció
 • 26 de desembre – Sant Esteve

A més de les festes esmentades es fixen, mitjançant un Ordre, dues Festes Locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments que comunicarem quan siguin publicades oficialment i que es podrà consultar en l’enllaç següent

Aquest Calendari anual tindrà efectes com a dies inhàbils (igual que els diumenges) en allò que respecta al còmput de terminis administratius a Catalunya.