El nostre assessor laboral, Consultoría y Estudio Legal ens ha fet arribar aquesta circular

Aquesta circular resumeix les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en el procés electoral.

Explica els passos a seguir amb les persones treballadores que no gaudeixen del descans setmanal (remuneració, durada del permís retribuït i drets de l’empresari).

També inclou informació sobre què cal fer si tenim persones treballadores membres d’una mesa electoral o interventors.

Els drets de les persones treballadores apoderades, les possibilitats de canvi de torn, així com càlcul del salari de les persones treballadores amb dret a permís i el vot per correu.