El nostre assessor laboral, Consultoría y Estudio Legal ens ha fet arribar una circular sobre la nova pròrroga dels ERTO’s i incentius a la contractació 2021

Us adjuntem una circular del nostre assessor Consultoría y Estudio Legal sobre les novetats en matèria de pròrroga dels ERTO’s:

 • ERTO’s per força major
 • ERTO’s d’impediment
 • ERTO’S de limitació
 • Nous ERTO’S
 • Modificacions dels ERTO’s
 • ERTO’s per causes ETOP

La circular també inclou informació sobre:

 • Salvaguarda de l’ocupació
 • Pròrroga de la prohibició d’efectuar acomiadaments per causes de força major o objectives
 • Pròrroga de la interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals
 • Pròrroga de les mesures del “Plan Mecuida”
 • Prestacions per desocupació
 • Treballadors autònoms
 • Incentius a la contractació a 2021: contractació indefinida i contractació temporal