Novetats del Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l’ocupació.

L’any 2019 segueix carregat d’importants novetats. A continuació,
Bufete Perulles & Moya y Asociados explica les novetats que aporta el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l’ocupació.

Plans d’Igualtat

Les empreses de més de 50 treballadors hauran d’elaborar i aplicar un Pla d’Igualtat. (Abans ho feien les empreses de 250 treballadors o més).

Modificacions de la llei de l’Estatut del treballadors

Es plasmen les conseqüències derivades de la nu·litat d’un contracte de treball per discriminació salarial per raó de sexe. S’assenyala que el treballador tindrà dret a la retribució corresponent al “treball d’igual valor”. (Article 28 del ET).

Modalitats del contracte de treball

En els contractes formatius s’al·ludeix a “naixament” en comptes de maternitat i paternitat i s’incorpora “violència de gènere” (Art.11. 1 b) i (11.2 b). En els contractes a temps parcial es concreta el dret a no ser discriminats de l’article 4.2.c).

Se substitueixen les referències de “maternitat o paternitat” i “treballadors” per“naixement i cura de menor” i “persones treballadores”.

Període de prova dels contractes

Es blinden, durant el període de prova dels contractes, les situacions d’embaràs, des de la data d’inici de l’embaràs, no des de la data de coneixement per l’empresa d’aquesta circumstància, fins al començament del període de suspensió a què es refereix l’article 48.4 de l’ET.

Salari

S’estableix l’obligació d’un registre dels salaris de la plantilla desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories o llocs de treball.

Temps de treball

Els dos progenitors poden exercir simultàniament el seu dret amb la mateixa durada i règim. Fins ara en el cas que tots dos treballessin només es contemplava que el dret fos exercit per un. El període s’estendrà fins que el lactant compleixi 12 mesos. El salari a percebre es reduirà proporcionalment a partir del compliment dels 9 mesos.

Resum de la cicular de mesures urgents d’igualtat elaborada per Bufete Perfulles & Moya y Asociados.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank