FEFAC ha denunciat davant el Departament de Salut de Catalunya l’activitat del web  https://glovoapp.com, un portal a través del qual els usuaris poden comprar qualsevol tipus de producte. El web té un apartat de Farmàcia, mitjançant el qual es poden adquirir medicaments, que un transportista independent compra a una farmàcia per entregar-los al consumidor, a l’adreça que aquest faciliti.

La Federació empresarial considera que aquesta pràctica pot comportar un risc per a la salut pública i una vulneració del principi de dispensació de medicaments i el d’atenció farmacèutica exercits pels farmacèutics, segons fixa la legislació. A més, vulnera la Llei de Garanties i Ús Racional del Medicament, que prohibeix la venda telemàtica de medicaments, i el Reial Decret 887/2013, que regula la venda online de medicaments no subjectes a recepta mèdica.

Segons consta al text de la denúncia, que adjuntem, “el subministrament de medicaments a través de la referida aplicació Glovo és radicalment contrària als principis exposats, desnaturalitza la funció principal de tota oficina de farmàcia de dispensació de medicaments i suposa una amenaça real per a la salut pública”.

Per aquests motius, FEFAC sol·licita al Departament de Salut que investigui l’activitat d’aquest web i, si resultés procedent, s’imposin les mesures sancionadores que s’escaiguin.