L'any 2017 es van diagnosticar 36.258 nous càncers a Catalunya, el 57,1% en homes (20.699 casos) i el 42,9% en dones (15.559 casos). Els tipus de càncers més freqüents en homes van ser el de pròstata (20,8% de tots els càncers dels homes), colorectal (17,3%) i de pulmó (14,8%). En les dones, el càncer més freqüent continua sent el de mama (29,0% de tots els càncers de les dones), seguit del colorectal (16,6%) i, en tercer lloc, el de pulmó (5,5%).

Aquestes són dades del nou informe breu publicat pel Servei Català de la Salut, que analitza l'evolució d'algunes xifres de càncer a Catalunya entre els anys 2013-2017.

L'informe també analitza la distribució per edat i sexe, i l’evolució de l’edat mitjana dels diagnòstics de càncer atesos al sistema sanitari públic en el període 2013-2017.

  • Pel que fa al càncer de mama, destaca un increment de la incidència als 50 anys que podria ser degut a l’efecte de l’inici del programa poblacional de cribratge de càncer de mama, que coincideix amb aquesta edat.
  • Pel que fa al càncer de pròstata, la majoria de diagnòstics es fan entre els 65 i 75 anys i la majoria de casos de càncer colorectal es diagnostiquen entre els 60 i 85 anys.

Pel que fa als tractaments relacionats amb el càncer finançats pel CatSalut destaca la tendència creixent en el nombre de pacients intervinguts quirúrgicament. Concretament l’any 2017 es van intervenir 35.890 pacients. En el mateix període s’observa un important increment en el nombre de pacients tractats amb quimioteràpia, l’any 2017 es van tractar 31.350 persones. El nombre de pacients tractats amb radioteràpia es manté força estable, amb uns 14.000 pacients l’any.

Consulta l'informe complet en el següent enllaç: Informes breus núm. 26. Evolució del càncer a Catalunya, 2013-2017.

No has rebut aquesta notícia per e-mail? Subscriu-te a la newsletter diària de FEFAC