El Ple del Congrés va aprovar dijous passat una proposició no de llei, impulsada pel PP, que insta al Govern a implantar un règim sancionador. Aquesta iniciativa, promoguda per la Plataforma Multisectorial contra la Morositat, a la qual està adherida AFB, té com a objectiu castigar la morositat.

Concretament, la proposició no de llei demana la implementació de mesures per establir un règim sancionador que serveixi d'instrument de dissuasió per combatre el retard dels pagaments. Així mateix, contempla la realització de campanyes divulgatives específiques per conscienciar tots els agents econòmics de la necessitat de compliment dels terminis de pagament als seus proveïdors i creditors comercials per a un funcionament més eficient de l’economia.

La proposició no de llei va ser aprovada per tots els grups (Grup Parlamentari Popular en el Congrés, el Socialista, de Ciutadans i d’ERC), a excepció de Bildu.