Un dels principals temes tractats ahir durant la VI Conferència de Presidents celebrada en el Senat va ser el finançament de la Sanitat. Es va acordar que aquesta partida estigui diferenciada de la resta, doncs és de les que major quantitat de despesa i tensions genera. A més, a conseqüència del pes de la despesa farmacèutica sobre la despesa sanitària total, és possible que Farmàcia també disposi d’un capítol separat.

Aquesta proposta serà analitzada per un grup d’experts que es crearà en un mes per estudiar la reforma del sistema. El president de Castella-La Manxa, Emiliano García-Page, explicà que la despesa farmacèutica ha de ser subjecte d’estudi pel seu caràcter imprevisible, arribant al 15% del total, i perquè és l’Estat qui decideix quins medicaments es financen.

Segons va afirmar, si les comunitats autònomes decideixen de manera unilateral  incloure en el finançament públic determinats fàrmacs, la despesa l’han d’assumir elles.

Un dels acords presos durant la Conferència va ser la creació d’una targeta sanitària única per a tot l’Estat, el que facilitaria l’atenció a pacients desplaçats d’una comunitat a una altra, així com la interoperabilitat de la recepta electrònica.

Font: El Global / Correo Farmacéutico