Aquestes són dades del darrer informe presentat per IQVIA, “Evolució del mercat de la farmàcia espanyola” del mes de febrer de 2018. Respecte als medicaments genèrics, la penetració en l’acumulat dels últims tres anys s’estabilitza en el 40% en unitats i el 21% en valors, segons l’informe d’IQVIA.

Durant els dos primers mesos de 2018, els genèrics creixen per sobre de les marques, tant en unitats com en valors. Aquest últim mes (febrer) les marques creixen un 3,8% en valors mentre que els genèrics creixen un 5,5%.

Els productes antidiabètics són la classe terapèutica amb major facturació a Espanya aquest últim any. La classe que presenta major creixement és la que conté els productes antitrombòtics.

En l’últim any, Castella i Lleó és la comunitat amb major penetració de genèrics, seguida del País Basc i Andalusia. Malgrat això, aquestes són les regions on el genèric ha perdut major quota de mercat respecte a l’any anterior.

Mercat farmacèutic

Medicaments i Consumer Health formen el mercat farmacèutic, que, en l’acumulat dels últims 12 mesos, presenta un creixement de l’1,3% en valors. Malgrat això, encara decreix en volum un -0,3%. Durant el mes de febrer manté l’evolució positiva observada al mes de gener, tant en valors (+3,9%) com en volum (+2,5%).

FONT: IQVIA