El Govern ha aprovat per Reial Decret l’obligació de registrar les hores treballades.

El Reial Decret llei 8/2019, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball dona un termini de dos mesos a per instaurar un registre de jornada.

Aquesta norma modifica l’apartat 9 de l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors i, per tant, les empreses hauran de garantir el registre diari de la jornada.

El registre horari de la jornada haurà d’incloure l‘horari concret d’inici i de finalització de la jornada de treball de cada treballador.

A més, hauran de guardar-se els registres durant quatre anys i tenir-los a disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball.

L’incompliment empresarial d’aquesta obligació, tipificat com a infracció greu, podrà ser sancionat amb una multa de 626 a 6.250 euros.

Fefac facilita als titulars de farmàcia el registre de la jornada

Cucorent està especialitzada en dispositius de control de presència dels treballadors. Des de fa un temps, ha anat informat al seu blog sobre el nou decret llei que obliga al registre diari de la jornada laboral.

L’empresarial té signat un conveni de col·laboració amb Cucorent, especialitzada en dispositius de control de presència dels treballadors.

Mitjançant aquest acord, els socis podeu llogar, amb un 25% de descompte, els seus productes, sense contracte de permanència. Si preferiu la compra del dispositiu, el descompte és del 20%.

https://fefac.cat/empresarial/cucorent-facilita-a-les-farmcies-el-registre-hora/

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank