La Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM) denuncia que a Espanya el règim sancionador continuï sine die parat al Congrés dels Diputats.

La llei, que comprèn un sistema de multes de més de 800.000 euros per aquells que incompleixin els terminis legals de pagament a Espanya semblava que s’aprovaria abans de l’estiu. Malgrat això, amb el canvi de Govern les comissions es van dissoldre i van crear-se unes altres amb altres integrants, endarrerint-se a setembre. "Com a conseqüència, no s’ha complert el compromís que el règim sancionador estigui en marxa aquest any", responsabilitza el president de la PMcM, Antoni Cañete.

Beneficis del règim sancionador

Segons l’estudi elaborat per la Comissió Europea, que l’Administració pugui sancionar directament les empreses evita que el creditor assumeixi la responsabilitat d’actuar contra el deutor, és a dir, que s’enfronti al seu client. Per aquest motiu, alguns països ja els fan servir de manera general o bé de manera sectorial.

Així mateix, la Comissió Europa recomana a més la seva publicació, per incrementar l’efecte dissuasiu i contribuir a la transparència del sistema.

Per al president de la PMcM, Antoni Cañete, el règim sancionador és “l’única manera d’aconseguir un major compliment del termini de pagament màxim de 60 dies establert per la Llei de lluita contra la morositat; amb les sancions s’evitarien molts dels mals hàbits de pagament que existeixen al nostre país”.

Recomanacions de la UE per reduir la morositat

La Comissió Europea ofereix diferents estratègies per actuar contra la morositat en diversos estats membre. Entre les mesures preventives proposa enfortir els terminis legals que afectin els pagaments, especialment en els sectors més vulnerables, i la creació d’organismes d’observació, seguiment i control de les pràctiques de pagament, tal com un Observatori de la Morositat.

Com a mesures correctives, considera important, a més de la implantació d’un règim sancionador, l’existència de sistemes alternatius a la mediació de conflictes, àgils i econòmics.

Finalment, l’informe de la Comissió Europea posa èmfasi en iniciatives que ajudin al canvi de la cultura empresarial en matèria de terminis de pagament. En aquest sentit, els codis de bones pràctiques, la inclusió de terminis de pagament a proveïdors com un aspecte més de la Responsabilitat Social Corporativa i la formació dels empresaris en la gestió del crèdit.

L’informe de la Comissió Europea pot consultar-se en el següent enllaç: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c8b7391b-9b80-11e8-a408-01aa75ed71a1

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank