La nova mesura entra en vigor l’1 d’octubre, però va ser aprovada el passat 1 de març amb l’Ordre Ministerial ESS/214/2018, d’1 de març. Es va fixar un període transitori de sis mesos per tal de facilitar l’adaptació.

Com gestiono ara els meus tràmits?

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) disposa de dos canals electrònics a través dels quals l’autònom podrà realitzar les seves gestions:

Quins tràmits podré gestionar electrònicament?

  • Alta i baixa en el règim d’autònoms
  • Formulació del canvi de base de cotització
  • Modificació de l’activitat
  • Sol·licitud de la modificació, per a l’any vinent, de les dades de cobertura de contingències per la incapacitat temporal, accidents de treball i malaltia professional, cessament d’activitat i Mútua.
  • Cursar la variació de dades.

A més, el treballador autònom també pot sol·licitar determinats informes i certificats (duplicats d’alta o baixa, informe sobre les bases de cotització i quotes ingressades, certificat i informe d’estar al corrent amb la Seguretat Social).

També altres serveis com duplicats d’afiliació, informe de vida laboral, informe de bases de cotització, domiciliació del pagament de les quotes, canvi de domicili, comunicació de telèfon i correu electrònic, devolució d’ingressos de règims i sistemes especials, ajornament en el pagament de deutes, consulta de deutes i pagament de deutes.

Què són les notificacions telemàtiques?

El treballador autònom podrà consultar i firmar les notificacions telemàtiques. Entre elles les del procediment recaptatori, les dels actes dels procediments sobre moratòries; i les resolucions sobre actes de liquidació, imposició de sancions i impugnacions.

Important:

  • S’enviarà un correu electrònic al treballador autònom o a l’autoritzat RED avisant de la notificació telemàtica (També és possible nomenar un apoderat a efectes de la recepció de notificacions telemàtiques).
  • Les notificacions es posaran a disposició de l’interessat durant 10 dies. Passat aquest temps sense haver accedit a la notificació, es donarà per efectuada.

Més informació

Més informació  a la web de la Seguretat Social

Tens dubtes?

Si et soci de FEFAC, per qualsevol consulta en matèria laboral, contacta amb Bufete Perulles & Moya y Asociados i identificat com a associat de FEFAC. Les teves consultes són gratuïtes

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank