En els últims anys, diverses administracions autonòmiques han decidit que la prestació farmacèutica a centres socioresidencials per a la gent gran es realitzi des d’altres punts sanitaris diferents de les farmàcies. A Catalunya, el Servei Català de la Salut vol implantar un nou model per tal d’oferir l’atenció farmacèutica a aquestes persones.

Tenint en compte la participació de FEFAC en aquest nou model, l’empresarial creu que és primordial conèixer la realitat de les farmàcies a Catalunya,  per posar sobre la taula, davant de l’Administració, una radiografia que ens permeti defensar que la farmàcia comunitària sigui l’eix central d’aquest servei.

Per aquest motiu, des de FEFAC s’ha iniciat un treball de camp per saber quantes farmàcies presten serveis a centres socioresidencials en matèria de medicació i productes sanitaris, de quin tipus de centre es tracta i quants llits tenen. Per dur a terme aquest treball de camp necessitem la teva col·laboració. Les teves dades seran tractades de manera anònima.

Per participar només cal que responguis el següent formulari indicant:

  • El Nombre de centres socioresidencials als quals subministres medicació i productes sanitaris (si és zero, posa-ho també).
  • La tipologia: públic, privat o concertat.
  • Nombre de llits de cadascun dels centres.

 

Notícies relacionades: