Els titulars de farmàcia podeu continuar enviant, fins al 30 de setembre, les vostres notificacions d’ús indegut dels senyals de la farmàcia, que s’incorporaran a la denúncia

Tal com us informàvem el passat 14 de juliol (Acció de FEFAC), FEFAC està portant a terme una acció que té com a objectiu defensar l’oficina de farmàcia i els usuaris davant l’apropiació que determinats establiments de venda de productes de parafarmàcia realitzen de la simbologia i la terminologia pròpies de la farmàcia.

Un cop consultats els assessors legals, la Federació va considerar que dirigir-se a l’Agència Catalana del Consum era una de les millors opcions davant la proliferació d’establiments de productes de parafarmàcia que fan servir en els seus rètols, o bé creus o bé denominacions com ‘farmàcia’, ‘-farma’ o ‘pharma-‘ podent-se identificar amb les senyals pròpies de la farmàcia. Es va plantejar una consulta a aquest organisme, que va respondre afirmant que els rètols ficticis presentats per FEFAC podien induir a error als consumidors respecte el tipus d’establiment i constituir una infracció en matèria de consum, assenyalant que “s’hauria de formalitzar la denúncia corresponent”.

Per tal de procedir a realitzar aquesta acció, des de FEFAC us vàrem demanar als titulars de farmàcia que ens féssiu arribar aquest tipus de rètols, a partir dels quals s’ha presentat una denúncia que afecta a 17 establiments (15 de la província de Barcelona, 2 de Girona i un de Tarragona).

Entre els arguments exposats per la Federació Empresarial es troba que els casos presentats poden induir a l’usuari a confusió, que els porti a entendre que els establiments referits són oficines de farmàcia degudament autoritzades en les quals s’hi dispensen medicaments i productes sanitaris amb totes les garanties establertes a la legislació. Per tant, es considera que aquests establiments vulneren la Llei 3/1991, de Competència Deslleial.

Per tant, FEFAC sol·licita que l’Administració ordeni el cessament dels comportaments constitutius de infracció, i que s’abstinguin d’utilitzar en els seus rètols comercials, en combinació amb la paraula “farmàcia” (o abreviatius “farma”  o  “Pharma”),  així com el símbol de la creu, universalment associat a la prestació de serveis de caràcter sanitari.

Tal com us hem dit , la denúncia, presentada el passat 31 de juliol, fa referència a 17 establiments; no obstant això, podeu continuar enviant els casos que detecteu per tal de ser incorporats a aquest llistat. Ens haureu de notificar la ubicació de l’establiment, acompanyada d’una fotografia. Els nous casos s’incorporaran a la denúncia ja presentada, i es tornarà a fer en nom de FEFAC, de manera que les vostres propostes restaran a l’anonimat. Ho podeu fer fins al pròxim 30 de setembre, via fefac@fefac.cat.