El passat 4 de maig, FEFAC va mantenir una reunió amb el director general del CatSalut, David Elvira, el responsable de l'Àrea del Medicament, Josep Torrent-Farnell, Joaquín Delgadillo, gerent de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament i altres tècnics del Departament de Salut, en la qual mostrà com l’oficina de farmàcia pot col·laborar en la millora de la salut dels ciutadans i en la racionalització de la despesa sanitària, en diferents àmbits.

D’una banda, en torn el coneixement del farmacèutic comunitari sobre el medicament, buscant la millora del compliment terapèutic i de l’ús racional dels medicaments. D’altra banda, en la millora de les prestacions del sistema, aprofitant la confiança del ciutadà envers l’oficina de farmàcia i la proximitat d’aquestes, que redunda en benefici de l’equitat en l’accés al medicament i al ciutadà.

Tal com va posar FEFAC de manifest, la col·laboració de les farmàcies també es pot potenciar en l’àmbit de la salut pública, mitjançant cribratges, seguiments d’indicadors de risc, prevenció de la malaltia i educació en salut.

Es va tractar doncs d’una proposta general de millora de la col·laboració, coordinació i participació, amb l’objectiu comú de millorar la salut, racionalitzar l’ú dels medicaments i la despesa total del sistema i mostrar que l’oficina de farmàcia és clau per assolir-ho.

Una de les qüestions plantejades va ser el projecte de nou model d’atenció farmacèutica a residències. Sobre el posicionament de FEFAC en relació aquesta qüestió, hem informat durant les darreres setmanes (+info: comunitat posicionament / al·legacions al nou model de residències). Tal com van manifestar els representants del CatSalut, es donarà cabuda a la Federació en la definició del mou model.

També es va incidir en la incorporació de l’oficina de farmàcia a l’estratègia de vacunació contra la grip, junt amb la resta de punts d’immunització, aportant l’exitós exemple de França. Tal com ens han informat amb anterioritat, de moment la voluntat del Departament de Salut és potenciar el paper de l’oficina de farmàcia com a punt d’informació sobre les mesures de prevenció per evitar el contagi de la grip.

Dispensació d’urgència

Una altra de les propostes plantejades és sobre la dispensació d’urgència a les oficines de farmàcia. Aquestes reben diàriament sol·licituds per part de pacients de dispensació de medicaments que requereixen de recepta mèdica però sense aportar-la. El motiu de no presentar la prescripció acostuma a ser l’oblit o pèrdua, i en nombroses ocasions es tracta de medicació que el pacient acostuma a prendre com a part del seu tractament habitual.

FEFAC considera que el sistema sanitari hauria de poder donar resposta a aquestes situacions, amb la implicació dels farmacèutics i el seu criteri professional, i utilitzant les potencialitats de la recepta electrònica. Al Regne Unit, el National Health Service (NHS) especifica que, en cas d'emergència, el farmacèutic estableix legalment un procediment per dur a terme la dispensació, en funció de l'avaluació de la situació. A d’altres països, com els Estats Units, també hi ha en marxa mecanismes per permetre aquest tipus de dispensacions.

Millora de la funcionalitat de la recepta electrònica

Així mateix, durant la reunió es van traslladar les possibilitats de millora de la funcionalitat de la recepta electrònica per afavorir el compliment del tractament, el seguiment farmacoterapèutic i la reducció de Problemes Relacionats amb els Medicaments. Els motius per fer-ho són que un percentatge molt elevat de les visites als serveis d’Urgències dels hospitals estan relacionades amb un ús incorrecte dels medicaments. A més, l’accés, pautat i limitat, a la carpeta de salut del pacient o a la seva e-recepta, permetria el control i millora de la presa de la medicació prescrita i detectar quan no se la pren, reduint riscos de salut.

Segons la proposta de FEFAC, en introduir un nou medicament al Pla Terapèutic, caldria ressaltar-ho per tal que el farmacèutic pugui detectar visualment la introducció del nou fàrmac. D’aquesta manera, es potenciaria el consell farmacèutic sobre l’ús del medicament, efectes secundaris, interaccions, etc, i es podria comprovar que el pacient es pren el medicament.

També es va traslladar al director del CatSalut que l’accés a l’historial de prescripcions del pacient per part del farmacèutic comunitari permetria realitzar el seguiment de la medicació retirada i detectar possibles incompliments, abandonament de tractament o duplicitats.

Una altra de les qüestions tractades va ser la col·laboració entre farmàcia hospitalària i comunitària, amb l’objectiu de promoure sinèrgies de treball conjunt.

Ús de la creu

L’ús de la simbologia i terminologia pròpia de l’oficina de farmàcia per part d’altres establiments va ser un altre dels punts de la reunió. La Llei autonòmica 4/2015, de 13 de juliol, d’Ordenació Farmacèutica de Canàries estableix que l’ús de la paraula “farmacia” i la Creu de Malta serà exclusiu de les oficines de farmàcia. FEFAC entén que aquesta modificació normativa suposa un avenç molt remarcable, doncs evita la identificació d’aquests símbols amb altres establiments que no són oficines de farmàcia. Per aquest motiu, la Federació està interessada en promoure davant del Departament de Salut de la Generalitat la translació a Catalunya del model canari referit.

La reunió es va desenvolupar en un clima d’enteniment i voluntat de col·laboració, i el missatge que van transmetre els representants de l’Administració indicava el seu reconeixement del valor de l’oficina de farmàcia, com a punt sanitari més proper a la població amb una important aportació sanitària i la necessitat de fer augmentar la seva contribució a la salut i al sistema sanitari. Segons van traslladar a FEFAC, estudiaran les propostes realitzades i continuaran les converses per avançar en aquestes qüestions.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank