El passat 13 de desembre, Antoni Torres, president de Fefac, va mantenir una reunió amb Joaquin Delgadillo, gerent de Prestacions Farmacèutiques i Accés al medicament, i amb Pilar López, cap de la Divisió de Prestacions Farmacèutiques.

En aquesta reunió es van exposar i explicar propostes per a la millora assistencial, tenint en compte el valor que el professional farmacèutic pot aportar en processos ja existents com són la recepta electrònica i la carpeta de salut del pacient.

Pel que fa la recepta electrònica, es va fer arribar una proposta de millora de la funcionalitat de la recepta fer afavorir l’ús adequat, el compliment del tractament, el seguiment farmacoterapèutic i la reducció de problemes relacionats amb els medicaments. En referència a la carpeta de salut del pacient, idees per promocionar la carpeta de salut com a eina digital de relació pacient, farmacèutic i metge, afavorint la seva ergonomia, practicitat, utilització i difusió.

Proposta de millora de la funcionalitat de la e-recepta

Un percentatge molt elevat de les visites als serveis d’Urgències dels hospitals està relacionat amb un ús incorrecte dels medicaments. Aquest fet també provoca saturació dels CAPs. L’aportació des de la farmàcia d’intervencions relacionades amb el medicament esdevé un punt clau per reduir el problema.

En aquest sentit, FEFAC considera que en introduir un medicament al pla terapèutic, caldria ressaltar-ho per tal que el farmacèutic pugui detectar visualment la introducció del nou fàrmac i que això permetria realitzar intervencions en diferents sentits.

També assenyala que l’accés a l’historial de prescripcions del pacient permetria realitzar el seguiment de la medicació prescrita i no retirada per detectar possibles incompliments, abandonament del tractament o duplicitats, i en el cas del trànsit entre nivells, verificar que no es produeixen abandonaments.

Des de l’empresarial es considera molt útil permetre la inclusió de comentaris del pacient o del farmacèutic respecte a l’ús, compliment o problemes detectats amb un medicament per compartir tota la informació rellevant.

Finalment, incloure informació dels Medicaments Hospitalaris de Dispensació Ambulatòria (MHDA) per tal que, en fer-los visibles, evitar la seva interacció amb la resta de tractaments, siguin medicaments sense necessitat de recepta o bé prescripcions privades.

Promoció de la carpeta de salut com a eina de relació pacient, farmacèutic i metge

Des de Fefac considerem que la carpeta és un instrument summament útil i que, combinat amb l’app “061 Respon” té unes potencialitats altíssimes, però que requereix una generalització i ús massiu que poden ser impulsats des de la farmàcia. Al mateix temps, aquestes eines poden ser també potenciades amb noves aportacions sumant a la farmàcia, útils i orientades tant pel pacient com pel metge. Aquesta aportació de la farmàcia en la generalització de la carpeta ha estat posada en pràctica a Holanda amb excel·lents resultats.

Les propostes realitzades per FEFAC pel que fa a la carpeta de salut són les següents:

  • Habilitar la farmàcia com a punt d’activació de la carpeta de salut.
  • Accés pautat i limitat el farmacèutic a la carpeta de salut per controlar i millorar la presa de medicació prescrita i reduir riscos de salut.
  • En pacients amb acord d’accés, habilitar la comunicació electrònica per reduir l’incompliment en diferents casos.
  • Programar enviar a l’app “061 Respon” avisos automàtics al pacient en pacients en els quals el metge o farmacèutic consideri útil l’ús de l’SPD.
  • Incorporar la medicació dispensada sense recepta en el cas de pacients crònics per detectar possibles interaccions entre medicaments.
  • Incorporar la medicació MHDA.
  • Dispensació d’urgència com a opció disponible a través de la carpeta.

FEFAC proposa també l’elaboració d’un projecte que demostri que l’ús de l’e-recepta i la carpeta de salut amb els canvis proposats milloren l’adherència i el compliment terapèutic, redueixen riscos i la pressió assistencial a urgències i atenció primària.

Converses amb el CatSalut

La reunió es va desenvolupar en un clima d’enteniment i voluntat de col·laboració, en la línia d’anteriors reunions mantingudes amb el CatSalut. Segons van traslladar a Fefac Joaquin Delgadillo i Pilar López, s’estudiaran les propostes realitzades i continuaran les converses per avançar en aquestes qüestions.

Aquesta reunió forma part de les ja mantingudes amb el CatSalut aquest any 2018 per traslladar com l’oficina de farmàcia pot col·laborar en la millora de la salut dels ciutadans i en al racionalització de la despesa sanitària en diferents àmbits.

El passat 4 de maig l’empresarial es reunia amb David Elvira, aleshores director general del CatSalut, i el passat 3 de setembre, ho feia amb el director general del CatSalut, Adrià Comella, i la subdirectora del CatSalut, Marta Chandre.

Notícies relacionades:

 

 

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank