Antoni Torres feia referència al nou model que el Servei Català de la Salut (CatSalut) aspira a implantar, i que planteja que altres punts sanitaris diferents de les oficines de farmàcia, com hospitals o centres d’atenció primària, puguin subministrar medicaments a les residències que tenen menys de 100 llits (les que tenen més de 100 són subministrades per centres hospitalaris).

Aquest nou model hauria d’aprofitar, segons Antoni Torres, “l’extraordinària capil·laritat de la xarxa de farmàcies de Catalunya i la seva proximitat”, referint-se al paper del farmacèutic en determinades poblacions de l’àmbit rural del territori, “on la farmàcia és el punt sanitari més pròxim, que coneix a la població i l’entorn”.

L’empresarial considera fonamental la voluntat de dissenyar per consens aquest model entre Administració, representants de farmàcies i la resta d’actors sanitaris, i valora que l’Administració escolti les diferents parts. “Cal escoltar, negociar, acordar prioritats i, un cop establertes, complir-les, establint sistemes de seguiment i millora que tinguin en compte els resultats i els costos de tot el procés per assolir un model eficient”, assegurava Antoni Torres.

Una guia farmacològica per a residències

Montserrat Perelló, presidenta de la secció col·legial de Metges de Barcelona, va recordar que les residències són essencials per atendre a les “persones grans fràgils” i va incidir en el fet que està augmentant la complexitat. “Ens trobem amb un pacient que viu més anys, crònic, fràgil i amb un alt nivell de dependència”.

Perelló va assenyalar que, per donar resposta a aquesta complexitat, cal dignificar la figura del metge i els professionals sanitaris, fomentar la formació, especialment en cures pal·liatives, i elaborar una guia farmacològica específica per a residències. “A més de la seva medicació, les persones grans necessiten altres productes com suplements dietètics, per exemple”, va puntualitzar.

La persona ha de ser el centre d’atenció

Montse Llopis, directora general de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), va insistir en que cal posar a la persona en el centre d’atenció, solucionant els seus problemes i complint les seves expectatives. “Parlem d’un resident, d’un usuari que sempre està malalt i que, més que ser curat, necessita ser cuidat”, va dir.

Llopis va recordar que la reducció del consum de fàrmacs es produeix des del moment de l’ingrés a la residència i va centrar el seu discurs en la importància d’evitar duplicitats en la medicació, així com evitar derivacions innecessàries. Els experts van coincidir que els usuaris de residències tenen dret a beneficiar-se dels mateixos serveis que com quan estan a casa i que les derivacions són incòmodes, treuen a les persones de la seva zona de confort i no els beneficien.

L’eficiència és la clau

 “Les residències no són aparcaments low cost del model sanitari”, va concloure Andrés Rueda, president de l’Associació de directors de centres i serveis d’atenció a la dependència gerontològica (ASCAD) qui insistia i recordava a les administracions que el model d’atenció a residències ha de ser més eficient. “Per fer-ho cal revisar els recursos, els equips i les seves condicions professionals, la formació i els espais, els establiments, etc. evitant la ineficiència i estudiant els fluxos econòmics”. Rueda va insistir en el tema de les prestacions: “Les prestacions no són caritat, cal adequar-se i donar resposta a les necessitats de les persones”.

Els participants incidien en el fet que cal que la sanitat pública aporti professionals qualificats perquè els usuaris de les residències puguin ser atesos en les mateixes condicions que la resta de persones, evitant derivacions innecessàries, i millorant la gestió dels recursos. També recordaven que cal cobrir les necessitats socials i de salut i que, per això, cal una bona coordinació entre salut i serveis socials.

D'esquerra a dreta: Andrés Rueda, president de l'ASCAD; Montse Llopis, directora general de l'ACRA; Montserrat Perelló, presidenta de la secció sectorial del Col·legi de Metges; i Antoni Torres, president de FEFAC.

INFORMACIÓ RELACIONADA: