A la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) celebrem aquest 2020 el nostre 30 aniversari. L’empresarial, fundada l’any 1990, és l’organització que representa els propietaris d’oficina de farmàcia de Catalunya. Actualment, el 60% de farmàcies catalanes estan representades per la FEFAC.

Francesc de P. Massana, el primer president de la FEFAC, es dirigia als socis en una de les primeres cartes dient: “La nostra associació, en un futur més o menys immediat, pot resoldre molts dels problemes que avui té el farmacèutic, i a la vegada plantejar, amb valentia, realisme i esperit progressiu, el nostre futur, harmonitzant un millor servei a la població i un millorament professional i econòmic. Per aconseguir aquests objectius, és totalment necessària la participació en la tasca a realitzar, de tos els que constituïm la nostra Associació”. 

La Fefac reuneix les quatre associacions empresarials catalanes: Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB); Associació Gironina Farmacèutica Empresarial (AGFE); Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida (AFELL); i Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia de Tarragona (AFET).

La funció principal de les associacions ha de ser identificar les necessitats i preocupacions dels associats amb l’objectiu de solucionar els problemes i millorar la competitivitat.

Amb els anys, l’empresarial s’ha convertit en referent en el sector de farmàcies a Catalunya, potenciant, cada vegada més, la relació amb els col·laboradors i socis. Treballem per una farmàcia professional, propera a la població i per una atenció i servei que garanteixi l’accés al ciutadà a la seva medicació de manera igualitària. Així mateix, per aportar elements de gestió que millorin la rendibilitat. També treballem per una farmàcia que potencïi el seu vessant social i solidari, ja que entenem que ens mostra com el que realment som, un col·lectiu compromès que alhora ens serveis com a salvaguarda de la nostra professió.

Durant els nostres 30 anys d’existència, la unió dels socis ha estat la força i el motor que ha empès l’empresarial, portant-nos a superar els reptes, adaptar-nos al moment present i evolucionar cap al futur. Així ho crien els primers farmacèutics que van constituir la Federació i així ho seguim creient i ho intentarem transmetre com a missatge principal d’aquest 30 aniversari que esperem compartir amb tu.

Durant aquest 2020 està previst donar a conèixer la història de la FEFAC, així com lactivitat i els serveis que l’empresarial ofereix . També està previst realitzar actes i activitats que donarem a conèixer pròximament.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank