A la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) celebrem aquest 2020 el nostre 30 aniversari. L’empresarial, fundada l’any 1990, és l’organització que representa i defensa els titulars d’oficina de farmàcia de Catalunya. Actualment, el 60% de farmàcies catalanes estan representades per la FEFAC.

Francesc de P. Massana, el primer president de la FEFAC, es dirigia als socis en una de les primeres cartes dient: “La nostra associació, en un futur més o menys immediat, pot resoldre molts dels problemes que avui té el farmacèutic, i a la vegada plantejar, amb valentia, realisme i esperit progressiu, el nostre futur, harmonitzant un millor servei a la població i un millorament professional i econòmic. Per aconseguir aquests objectius, és totalment necessària la participació en la tasca a realitzar, de tos els que constituïm la nostra Associació”. 

La Fefac reuneix les quatre associacions empresarials catalanes: Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB); Associació Gironina Farmacèutica Empresarial (AGFE); Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida (AFELL); i Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia de Tarragona (AFET).

Què va suposar la creació de la FEFAC?

La creació de la FEFAC va suposar, per les associacions provincials, solidificar l’estructurai afrontar amb més fortalesa la defensa dels interessos dels titulars d’oficina de farmàcia. Per tant, els inicis van estar caracteritzats per una actuació d’autoregulació que va permetre aproximar al màxim les condicions laborals del sector a la realitat social, econòmica i territorial de cada moment.

La funció principal de la FEFAC era la negociació del conveni col·lectiu d’oficines de farmàcia. Aquesta ocupació principal va ser el motiu pel qual van néixer les empresarials de farmàcies. Actualment la visió i missió de la FEFAC va més enllà, i s’encarrega de molts altres aspectes, degut a que la tasca empresarial va adquirint una dimensió més complexa.

A més de la negociació del conveni col·lectiu, els principals serveis de la FEFAC avui són: assessorament, formació, borsa de treball, descomptes proveïdors, servei de newsletter diària de notícies i atenció personalitzada per escoltar sempre la veu dels associats a través de diferents canals i seccions, com el Semàfor del Soci.

La FEFAC avui

Amb els anys, l’empresarial s’ha convertit en referent en el sector de farmàcies a Catalunya. En qualsevol de les nostres accions, preval la defensa d’un sistema sanitari de qualitat, amb l’atenció centrada en el benestar i la salut, oferint serveis i productes orientats a tots els ciutadans i a la promoció de les bones pràctiques.

Treballem per una farmàcia professional, propera a la població i per una atenció i servei que garanteixi l’accés del ciutadà a la seva medicació de forma igualitària. Així mateix, per aportar elements de gestió que millorin la rendibilitat a la farmàcia.

La federació empresarial, conscient que el col·lectiu es troba en un moment decisiu, vol ser facilitadora del canvi i de les adaptacions que han de possibilitar un futur estable i sostenible i una atenció sanitària òptima.

El fet d’estar formada exclusivament per farmacèutics amb oficina de farmàcia fa que siguem l’única organització que ens representa com a tals, i aquest fet ens diferencia de la resta d’organitzacions que engloben els professionals de la farmàcia de manera més àmplia i amb interessos legítims però no sempre coincidents amb els nostres.

Treballem per potenciar el vessant social i solidari de la farmàcia, ja que entenem que ens mostra com el que realment som, un col·lectiu compromès, i alhora ens serveix com a salvaguarda de la nostra professió.

Volem compartir amb tu els 30 anys d’existència

Durant els nostres 30 anys d’existència, la unió dels socis ha estat la força i el motor que ha empès l’empresarial, portant-nos a superar els reptes, adaptar-nos al moment present i evolucionar cap al futur. Així ho crien els primers farmacèutics que van constituir la Federació i així ho seguim creient i ho intentarem transmetre com a missatge principal d’aquest 30 aniversari que esperem compartir amb tu.

Durant aquest 2020 està previst donar a conèixer la història de la FEFAC a través de la Revista FEFAC. També lactivitat i els serveis que l’empresarial ofereix . També actes i activitats que donarem a conèixer pròximament.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank