El president de la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres, va participar el passat 4 de febrer a la sessió informativa organitzada per PIMEC a Barcelona sota el títol “El dret a decidir de les pimes”, a la qual l’empresarial va estar convidada com a membre de la Junta Directiva de PIMEC, d’Autònoms PIMEC i soci col·lectiu.

Van estar presents els membres dels òrgans de govern i de gestió de PIMEC, així com més de 200 representants de gremis i associacions empresarials. L’objectiu de la sessió va ser explicar als socis col·lectius el significat i la importància de la representació i quina és la situació actual sobre el procediment d’acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional que la Generalitat ha de posar en marxa.

A Catalunya, les micro, petites i mitjanes empreses i professionals autònoms representen el 99,8% del teixit empresarial, el 75% dels treballadors i el 65% del PIB. És doncs, molt important mesurar i disposar d’una representativitat ajustada a la realitat de totes aquestes empreses per permetre i facilitar un diàleg social equilibrat que afavoreixi assolir una societat més justa, pròspera i amb capacitat de creixement. En el cas de la representativitat empresarial, participaran en aquest diàleg social aquelles organitzacions que la Generalitat hagi reconegut com a “més representatives”.

Antecedents

L’any 2006, les organitzacions empresarials “més representatives” a Catalunya, Foment i PIMEC van acordar, en reunió de la Comissió Permanent de l’Àrea de Seguretat i Salut Laboral del Consell de Treball, Econòmic i social de Catalunya, que el 50% de representació institucional corresponent a les organitzacions empresarials més representatives es repartia a raó del 75% per a Foment i el 25% per a PIMEC. Posteriorment, el 2008, aquesta va variar, per un altre fet difícilment explicable per PIMEC, l’assignació com a patronal “més representativa” per “silenci administratiu” a una filial de Foment, Fepime.

Fepime figura des de l’any 2008 com a patronal “més representativa” de forma provisional i cautelar, amb una assignació del 15% de la representativitat, quedant la global amb 60% per Foment, 25% per PIMEC i 15% per Fepime. Aquest repartiment provisional, entès com a arbitrari per part de PIMEC, va originar que la patronal iniciés un procés de reclamació judicial per conèixer la representativitat real que han de tenir les organitzacions “més representatives”, tant de pimes com de grans empreses.

Una fita històrica

Després de 12 anys de processos judicials, en novembre de 2017, es va resoldre la reclamació mitjançant una sentència ferma que obliga a que, per primera vegada en democràcia, es pugui mesurar la representativitat empresarial, una fita històrica. Aquesta sentència va portar a Foment a signar un preacord amb PIMEC i la mateixa Generalitat, que havia d’entrar en vigor el passat 15 de setembre, on va acceptar la paritat en la representació entre grans empreses i pimes, és a dir Foment i PIMEC, per tal de no procedir a un recompte que no s’ha fet mai. Cal tenir present que sempre un acord de les parts és la millor opció, màxim quan una part dels objectius d’ambdues organitzacions són similars.

Ara, el nou president de Foment, Josep Sánchez Llibre, no reconeix aquest document de preacord signat per la Junta anterior i planteja reduir la representació de les pimes per sota de la que els correspondria tant per llei com per preacord. Un cop superada la data límit del preacord, 15 de setembre, sense que s’hagi ratificat com a acord en els termes pactats, la Generalitat ha informat que es procedeix a l’execució de la sentència i, per tant, les micro, petites i mitjanes empreses i professionals autònoms estan davant de la possibilitat de poder demostrar la seva representativitat, i conseqüentment poder exercir de forma equilibrada la defensa dels seus valors i interessos.

El procediment està en marxa

El pas endavant es dona després que el president de PIMEC, Josep González, com va recordar durant la seva intervenció, fes una petició al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, a “iniciar quan abans el procediment d’acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional” per la inseguretat jurídica que està provocant, en recordar que “aquest procediment s’hauria d’haver iniciat el 15 de setembre de 2018, en incomplir Foment el preacord signat entre el mateix Departament de Treball, PIMEC i Forment del Treball, el passat 27 de juliol”.

Aquest dilluns, 11 de febrer, la Generalitat va convocar Foment i PIMEC per iniciar el tràmit de posar ja en marxa el procediment d’acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional. PIMEC ha valorat molt positivament aquest fet i veu bé l’anunci del Departament de Treball d’aturar el procediment, en el cas que les dues organitzacions més representatives arribessin a un acord. En aquest sentit, PIMEC reitera la seva voluntat d’arribar a una entesa amb Foment del Treball, sempre que es contempli un acord sota el principis de paritat i unitat d’acció.

No has rebut aquesta notícia per e-mail? Subscriu-te a la newsletter diària de FEFAC