Tal com ha informat el Ministeri de Sanitat, el Consell de Ministres va aprovar divendres el Reial Decret que modifica la legislació de productes sanitaris per a diagnòstic "in vitro", de manera que la prova per a l’autodiagnòstic del VIH ja es pot trobar a les oficines de farmàcia sense necessitat de prescripció mèdica i és possible fer-ne publicitat.

Per a la implementació d'aquesta nova fórmula diagnòstica es va subscriure un conveni de col·laboració a l'octubre de 2017 entre el Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat i el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, per al foment del diagnòstic precoç del VIH.

Per tal que els farmacèutics disposin de tota la informació necessària per a una millor actuació en la dispensació d'aquests productes, s’ha elaborat la ‘Guia d'actuació farmacèutica en la dispensació de productes sanitaris per a autodiagnòstic del VIH’, que es pot consultar a través del següent enllaç: Guia VIH farmàcies

Per a obtenir més informació sobre l’Autotest de VIH i altres mesures de prevenció, el Ministeri de Sanitat també ha posat a disposició del públic un servei multicanal d'informació i prevenció sobre el VIH i la Sida, de caràcter gratuït i confidencial, gestionat per Creu Roja Espanyola, mitjançant el telèfon 900 111 000 i la web de Creu Roja Info VIH.

Així mateix, ha publicat un document de preguntes i respostes freqüents dirigit als ciutadans que vulguin utilitzar aquesta prova: Preguntes freqüents autotest VIH