Les primeres receptes digitals ja estan disponibles a la Unió Europea. Pacients finlandesos poden utilitzar receptes digitals emeses pel seu metge d’origen quan visiten una farmàcia a Estònia, adquirint els medicaments prescrits electrònicament pel seu metge a Finlàndia.

La iniciativa s’aplica a totes les prescripcions electròniques realitzades a Finlàndia i a les farmàcies estonianes que han signat l’acord. La novetat d’aquesta iniciativa és que les prescripcions electròniques són visibles als farmacèutics participants en el país receptor a través d’un nou sistema digital d’eSalut, sense que el pacient hagi de proporcionar una recepta per escrit.

Vytenis Andriukaitis, comissari per la Salut i la Seguretat Alimentària de la Comissió Europea, ha afirmat que compartir informació electrònica entre països és “crucial” per a la seguretat del pacient, ja que pot ajudar als metges a comprendre millor la història clínica del pacient estranger i pot reduir riscos de medicació incorrecta, amb els consegüents costos de proves duplicades. “La Comissió continuarà contribuït a ampliar aquests intercanvis a tota la Unió Europea”, ha concretat.

Directiva 2011/24 per assegurar la interoperabilitat

L’any 2011, les institucions europees van adoptar la Directiva 2011/24, que assegura la continuïtat de la cura dels ciutadans europeus en situació transfronterera. La prescripció electrònica i la dispensació electrònica formen part de les mesures de la Directiva 2011/24, que ofereix la possibilitat als Estats membres d’intercanviar dades de salut de manera segura, eficaç i interoperable.

La prescripció i dispensació electrònica permeten a qualsevol ciutadà adquirir els seus medicaments en una farmàcia localitzada en un altre estat membre de la Unió Europea, gràcies a la transferència electrònica de la recepta del país de residència al país que es visita. El país de residència és llavors informat sobre el medicament facilitat al país estranger.

En aquesta línia, un altre servei de salut transfronterer que s’està incloent progressivament en els Estats membres de la Unió Europea és l’intercanvi de resums de la història clínica dels pacients en cas d’emergència mèdica durant la seva estança en un país estranger. Aquests resums inclouen dades bàsiques de salut, com al·lèrgies, medicació actual, malalties prèvies, cirurgies, etc.

Aquest resum és un extracte d’una recopilació de dades de salut més àmplia, denominada Registre de Salut Europeu (European Health Record). Perquè aquest registre sigui una realitat, la Comissió presentarà pròximament una Recomanació sobre el format d’intercanvi del registre electrònic de salut europeu.

Les normes de protecció de dades són molt importants i els pacients hauran de donar el seu consentiment abans d’accedir a aquests serveis.

Passos a seguir

22 Estats membres formen part de la infraestructura de serveis digitals d’eSalut i s’espera que intercanviïn receptes i resums de pacients a finals de 2021. Deu estats membres (Finlàndia, Estònia, Txèquia, Luxemburg, Portugal, Croàcia, Malta, Xipre, Grècia i Bèlgica) podran iniciar aquests intercanvis a finals de 2019.

A més del pas donat per Finlàndia i Estònia pel que fa a l’e-recepta, la xarxa d’eSalut de la Unió Europea ha donat llum verda a la República Txeca i Luxemburg per intercanviar resums de pacients de ciutadans estrangers.

Font d’informació: European Commission – Press release

No has rebut aquesta notícia per e-mail? Subscriu-te a la newsletter diària de FEFAC