El nostre assessor laboral en negociació dels convenis col·lectius d'oficines de farmàcia (d'una banda el de la província de Barcelona i d'altra l'interprovincial), ens recorda que, mentre no hi hagi un nou conveni, les taules salarials que cal continuar aplicant són les recollides a l'actual conveni existent.

Les oficines de farmàcia de la província de Barcelona disposen del Conveni Col·lectiu de Treball per a Oficines de Farmàcia de la província de Barcelona per als anys 2014-2017

  • Les taules salarials poden consultar-se a la pàgina 22 (Taules Salarials 2014-2017). Annex 1

Les oficines de farmàcia de les províncies de Girona, Tarragona i Lleida disposen del Segon Conveni Col·lectiu Interprovincial de Treball per a oficines de farmàcia de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona per als anys 2015, 2016 i 2017.

  • Les taules salarials poden consultar-se a la pàgina 45 (Talules Salarials 2017). Annex IV.
 

Consulta realitzada a:

No has rebut aquesta notícia per e-mail? Subscriu-te a la newsletter diària de FEFAC