Resposta: Per llei, les compres Tax Free permeten al turista no comunitari reclamar l’IVA i, per fer-ho, ha de provar que ha exportat el que ha adquirit. A continuació informem sobre els requisits necessaris en relació a aquest règim.

 • Ha de ser turista no comunitari i persona física (no empreses), i ha d’acreditar que la seva residència habitual és fora de la Comunitat Europea, mitjançant el seu passaport, el DNI o qualsevol altre mitjà de prova admès en dret. 
 • El turista, per obtenir la devolució de l’IVA, ha d’adquirir un bé que no constitueixi una expedició comercial, és a dir, ha de tractar-se d ‘un be adquirit ocasionalment per el seu ús personal, de la seva família o per regalar, i que per la seva pròpia naturalesa i  quantitat  no pugui ser objecte d’una activitat comercial (els aliments estan exclosos).
 • L’import de la factura (amb impostos inclosos) ha de ser superior a 90,15 euros.
 • El farmacèutic repercutirà l’IVA sobre el bé que ha adquirit el turista, li ha de lliurar obligatòriament una factura amb tres còpies amb la descripció del producte i amb l’IVA desglossat. Dues de les còpies s’han de lliurar al turista i una se la quedarà l’oficina de farmàcia.
 • La sortida del turista de la Comunitat Europea s’ha de produir dins dels tres mesos següents al lliurament del producte.

Si es compleixen tots aquests requisits, el turista enviarà al farmacèutic una de les còpies de la factura diligenciada per la Duana, per tal de recuperar l’IVA, juntament amb un número de compte internacional a on el farmacèutic li farà la devolució de l’IVA, mitjançant transferència bancària o xec nominatiu, en un termini de 15 dies des de la data de recepció de la factura. Des de 1 de gener de 2015 aquesta devolució es podrà fer també mitjançant abonament en tarja de crèdit o en un altre mitjà que permeti acreditar el reembors.

Seguidament, el titular de farmàcia podrà sol·licitar la devolució de l’impost, atès que tributa en règim de recàrrec d’equivalència, i podrà recuperar l’IVA reintegrat als viatgers, mitjançant la presentació del model 308 a l’Agència Tributària corresponent al trimestre natural a la data de la devolució efectiva de l’impost al turista.

Aquest procediment també es pot realitzar mitjançant entitats col·laboradores, autoritzades per l’Agència Tributaria, a les que s’ajustarà l’operativa de les esmentades entitats i l’import de les seves comissions.

Empreses que realitzen la tramitació del Tax Free i a les quals les farmàcies han d'estar adherides per poder realitzar aquest procediment:

 • Comercia Global Payments (CaixaBank)
 • Global Refund Spain S.A. (abans European Tax Free Shopping Spain S.A.)
 • Premier Tax Free (abans Cashback)
 • Innova Taxfree Spain (abans Spain Refund SL)
 • Open Refund S.L
 • Tax Free World Wide Spain S.L.
 • Financiera El Corte Inglés, EFC, S.A.
 • Travel Tax Free, SLU

Totes aquestes entitats cobren les comissions legalment estipulades per oferir aquest servei de Tax Free.

La tramesa per aquestes entitats col·laboradores de la factura al farmacèutic es pot fer, des de 1 de gener 2015, en format paper o en format electrònic.

Adjuntem l’enllaç amb la informació que l'Agència Tributària facilita sobre aquest tema: Devolución del IVA a turistas extranjeros, incluidos Canarias, Ceuta y Melilla

 

Informació elaborada per: