Les dones tenen comportaments més saludables que els homes, però tenen pitjor percepció del seu estat de salut i de la seva qualitat de vida relacionada amb la salut. És una de les principals conclusions de l'última Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) 2017 presentada pel Departament de Salut.

Principals estils de vida de les dones, segons l'ESCA 2017

  • Les dones fumen menys que els homes (18,5% enfront del 29,7%)
  • Les dones fan un consum de risc d’alcohol menor (1,5% enfront del 5,4%)
  • Les dones segueixen més la dieta mediterrània (65,3% enfront del 56,6%).

 Ara bé, malgrat aquests comportaments més saludables tenen una prevalença més alta de problemes crònics i discapacitats. En aquest sentit, s’assenyala que cal aprofundir en els determinants socials per millorar l’estat de salut de la població i reduir les desigualtats.

La depressió major o greu és superior en les dones 

El 8,8% de les dones pateixen una depressió major o greu enfront d’un 3,6% dels homes, segons l'enquesta. A més, s’observa com les classes socials menys afavorides, amb menys estudis i amb més edat tenen més prevalença de patir aquesta malaltia. Per tant, segons l’ESCA, les estratègies d’abordatge global a la salut mental han de partir d’un enfocament que tingui en compte les característiques socioeconòmiques i culturals de la població. 

3 de 4 persones de més de 75 anys que viuen soles són dones

L’ESCA també fa una radiografia de les persones més grans de 75 anys que viuen soles a Catalunya. Representen un 27,2% d’aquest grup d’edat, és a dir, prop de 190.000. El 12,4% dels homes de 75 anys i més viuen sols i el 36,6% de les dones de 75 anys i més viuen soles. En aquest sentit, 3 de cada 4 persones de 75 anys i més que viuen soles són dones. Aquestes tenen un estat de salut similar a les dones que viuen acompanyades però s’observa un percentatge més elevat de dependència i de privació material més greu, és a dir, dificultats per pagar les factures de lloguer o hipoteques, els serveis i béns (telèfon, rentadora i televisor), o mantenir la llar adequadament calenta. Entre els homes més grans de 75 anys que viuen sols, la diferència que ressalta respecte els que viuen acompanyats és el menor seguiment de la dieta mediterrània.

Creix l’alfabetització per a la salut suficient

Gairebé el 90% de la població catalana de 15 anys i més té una alfabetització per a la salut suficient, és a dir, que gaudeix d’habilitats per entendre i utilitzar la informació sanitària de manera que pot mantenir i promoure una bona salut. Aquesta proporció ha crescut més de 4 punts respecte el 2014. La millora en aquests tres anys s’ha produït per un augment de l’alfabetització en dones, en les persones joves d’entre 15 i 44 anys; i en aquelles que tenen estudis universitaris i secundaris.

De l’Enquesta també s’observa que ha disminuït la població catalana amb una alfabetització per a la salut no suficient, passant d’un 14,1% el 2014 a un 10,4% el 2017. El perfil d’aquest grup seria el de persones de 65 anys i més, de classe social menys afavorida i amb estudis primaris o sense estudis. En relació amb l’estil de vida i l’estat de salut, com a aspectes positius no són fumadors i segueixen una dieta mediterrània, i com a negatius, presenten un consum de risc d’alcohol i depressió. Alhora, utilitzen més els serveis hospitalaris.

Els nens fan més oci actiu que les nenes

Gairebé la meitat dels nens d’entre 3 i 14 anys (un 46,0%) fa un oci sedentari, és a dir, mira la televisió o juga amb videojocs o ordinadors dues hores o més cada dia de la setmana enfront del 33,6% de les nenes, i aquest oci sedentari creix a mesura que augmenta el grup d’edat. Alhora, però, també són els nens els que tenen un oci més actiu que les nenes. Així, el 33,6% dels nens i el 28,7% de les nenes fa com a mínim una hora al dia d’esport o de joc al parc o al carrer. 

De l’Enquesta, també es desprèn que el 36,3% dels infants d’entre 6 i 12 anys tenen excés de pes, amb un percentatge superior els nens que les nenes (39,1% enfront d’un 33,2%)

L’ESCA també posa de manifest com la classe social de les famílies i el nivell d’estudis de la mare influeix en el consum diari de begudes ensucrades i en la quantitat d’hores que dormen. Així, els nens de classes més desfavorides fan un major consum d’aquest tipus de begudes i dormen menys hores que els de classes benestants o amb un nivell d’estudis de la mare més elevat (estudis universitaris enfront d’estudis primaris o sense estudis).

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank