A la pàgina web de l’Aemps trobareu informació sobre les proves ràpides d’antígens per a la Covid-19 per al seu ús a la Unió Europea.

Els tests d’antígens inclosos a la llista han de:

  1. Portar el marcat CE
  2. Complir amb els requisits mínims de rendiment de ≥ sensibilitat del 90% y ≥ especificitat del 97%
  3. Haver estat validats per, almenys, un Estat membre com a apropiats per al seu ús en el context de la COVID-19, proporcionant detalls sobre la metodologia i els resultats dels citats estudis.

Veure el llistat