La Conselleria de Sanitat de Madrid ha sancionat a 15 oficines de farmàcia que tenien externalitzat el servei a 23 centres sociosanitaris de la comunitat, segons publica Correo Farmacéutico. Les sancions, que oscil·len entre els 18.000 i els 23.000 euros, es basen en la vulneració de la Llei de Garanties i Ús Racional del Medicament i en la Llei d’Ordenació i Atenció Farmacèutica de Madrid. Els afectats han anunciat mesures legals.

El detonant de la sanció hauria estat la carta adreçada per una farmacèutica al Col·legi de Farmacèutics de Madrid, en la qual expressava la seva disconformitat davant els mètodes de promoció d’Atepharma, empresa intermediària de farmacèutics autònoms dedicada a la prestació de serveis a centres sociosanitaris i farmàcies.

El Col·legi, que no té capacitat sancionadora, va posar en mans de la Conselleria aquesta i altres denúncies rebudes. A partir d'aquí, la inspecció autonòmica va obrir la investigació a Atepharma i a algunes de les seves farmàcies clientes que finalment han estat sancionades.

Entre els motius d'infracció s’inclouen “actuacions alienes a les d'una oficina de farmàcia”, com la revisió de caducitats de medicaments, control d'estocs i farmaciola o la gestió de receptes dels pacients del centre. També s’ha considerat indeguda la realització de funcions lligades a l'acte de la dispensació fora de la farmàcia, com la revisió de la medicació o els SPD, que s’han de fer a les oficines de farmàcia. D’altra banda, Inspecció entén que ha de ser el mateix titular, amb el suport dels seus adjunts i auxiliars, qui ha d'assumir les funcions d'atenció als centres i no un tercer farmacèutic subcontractat.

Els farmacèutics afectats consultats per Correo Farmacéutico deixaran de prestar el servei a les residències, tot i que consideren que els arguments esgrimits per l’Administració es poden qüestionar. En primer lloc, perquè la normativa d'atenció a sociosanitaris és una qüestió pendent de desenvolupament reglamentari des de 1998. En segon lloc, a la majoria dels pacients que es troben a residències no se'ls podria fer un assessorament farmacèutic fora del centre perquè són persones amb mobilitat escassa, per la qual cosa no té sentit que es sancioni el fet de prestar el servei en el propi centre.

Tant farmacèutics com residències i la pròpia Atepharma exigeixen que es concreti el model d'atenció a residències per treballar d'acord amb la llei.

Font: Correo Farmacéutico