Com valorarem les pàgines web de laboratoris que recomanen la compra online dels seus productes?

En els últims mesos hem rebut ‘semàfors’ per publicar en aquesta secció, referents a la recomanació sobre venda online de determinats productes de diferents marques.

Les companyies recomanen al consumidor adquirir els productes a través de farmàcies online, ja sigui directa o indirectament a través de marketplace, o a altres canals, com supermercats online.

Ara com ara, la legislació en matèria de defensa de la competència no permet limitar la venda dels productes a determinats canals. Així, els laboratoris respecten la lliure decisió del farmacèutic sobre com decideix vendre els productes i el dret del consumidor a obtenir els productes en altres canals.

En aquest context, i després de realitzar una valoració dels últims ‘semàfors’ de laboratoris que recomanen a les seves pàgines web on comprar els seus productes, compartim el nou criteri de valoració.

Nou criteri de valoració

  • Les pàgines web de marques i laboratoris que recomanin la venda només en farmàcies seran valorades amb un semàfor verd.
  • Les pàgines web de marques i laboratoris que recomanin la venda en farmàcies i en altres canals seran valorades amb un semàfor ambre.
  • Les pàgines web de marques i laboratoris que no segueixin cap criteri seran valorades amb un semàfor vermell.

Sobre la secció ‘El Semàfor del Soci’

‘El Semàfor del Soci’ és un espai d’opinió i participació creat per l’empresarial l’any 2014. Per tant, l’objectiu és que, a través dels colors del semàfor, valorem iniciatives, entitats, laboratoris, personalitats, etc. que hagin realitzat alguna acció que ens sembli més o menys encertada.

Us proposem que estigueu atents al que succeeix en el sector i ens envieu possibles ‘semàfors’, mitjançant el correu electrònic (fefac@fefac.cat).