Bufete Perulles & Moya y Asociados ens ha fet arribar una circular sobre el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball

Aquesta norma conté mesures de diversa índole en matèria de protecció social (recuperació del subsidi per desocupació per a majors de 52 anys, noves quanties per a determinades prestacions de la Seguretat Social, assignació per fill a càrrec, pensió contributiva d’incapacitat permanent total per a menors de 60 anys, modificacions en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, reducció de la cotització a càrrec del treballador agrari per compte d’altri durant els períodes d’inactivitat, etc.). A continuacio, s’expliquen els seus principals impactes.

Obligatorietat del Registre de Jornada a partir del 12 de maig de 2019

Modificació de l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors:

  • El Reial decret llei dóna un termini de 2 mesos a partir de la publicació del RD en el BOE als empreses per a instaurar un registre de jornada.
  • Aquesta norma modifica l’apartat 9 de l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors de tal forma que els empreses hauran de garantir el registre diari de la jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i de finalització de la jornada de treball de cada treballador.
  • Hauran de guardar-es els registres durant 4 anys i tenir-los a disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball.
  • L’incompliment empresarial d’aquesta obligació, tipificat com a infracció greu, podrà ser sancionat amb una multa de 626 a 6.250 euros.

Mesures de Foment a l’ocupació indefinida

1. Exclusivament per a treballadors agraris: Conversió de contractes eventuals de treballadors agraris en contractes indefinits o contractes fixos discontinus.

2. Amb caràcter general: Bonificació a la contractació indefinida d’aturats de llarga durada: La contractació indefinida de persones desocupades inscrites en l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació donarà dret durant 3 anys a una bonificació mensual equivalent a:

  • Treballador: 108,33 €/mes (1.300,00 €/any)
  • Treballadora: 125,00 €/mes (1.500,00 €/any)

* En contractes a temps parcial les bonificacions ho seran també en proporció al coeficient de parcialitat del contracte.

Requisits: L’empresa haurà de mantenir en l’ocupació a la persona contractada almenys 3 anys des de l’inici de la relació i mantenir el nivell d’ocupació aconseguida amb aquest contracte durant almenys 2 anys, si no haurà de reintegrar l’incentiu rebut.

3. Mesures per a perllongar el període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.

Amb vigència durant el 2019 (de l’1 de gener al 31 de desembre) les empreses del sector del turisme, comerç i/o hostaleria que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i de novembre de cada any i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes fixos discontinus, podran aplicar en aquests mesos una bonificació del 50% en les quotes empresarials per contingències comunes, Desocupació, FOGASA i FP. 

No aplica a les empreses pertanyents al sector públic.

Informació elaborada per Bufete Perfulles & Moya y Asociados.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank