Tal com informa la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM), de la qual forma part FEFAC, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) encara s’ha de pronunciar sobre la renúncia als interessos de demora que va imposar el Govern espanyol als proveïdors (entre ells, les farmàcies) que es van acollir al Pla de Pagament a Proveïdors l’any 2012 per poder cobrar les factures impagades.

L'advocada general del TJUE, Eleanor Sharpston, es va pronunciar al maig al respecte i va considerar legítim aquest pla de pagament proposat per l'Estat. Va argumentar que el sistema ideat pel Govern era voluntari. Així, el proveïdor podia accedir al pagament “accelerat” del deute, sempre que renunciés als interessos de demora.

La PMcM confia en que el Tribunal reflexioni sobre la naturalesa ‘voluntària’ de la renúncia als interessos i dicti sentència declarant la seva il·legalitat, per tal que els proveïdors puguin recuperar els 3.000 milions d’euros als que van renunciar. De fet, la Directiva Europea assenyala explícitament que és abusiva la clàusula de renúncia. El president de la Plataforma i secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, afirma que “no és comprensible que els ciutadans i empreses haguem de pagar interessos quan liquidem els nostres impostos fora de termini i no succeeixi el mateix amb les administracions públiques”.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea acostuma a tenir en compte les conclusions de l'advocada general en un 80% dels casos, segons publica el diari Cinco Días. No obstant això, caldrà esperar a la sentència del Tribunal per conèixer el dictamen definitiu sobre el conflicte dels interessos.

Notícies relacionades: