Per evitar anar al CAP, s’ha articulat, d’acord amb els col·legis de farmacèutics, un circuit alternatiu mentre duri el període de crisi sanitària. Així, quan calgui anar a buscar els medicaments habituals o el Pla de medicació hagi caducat, en lloc d’anar al CAP, el pacient anirà a la farmàcia, sempre amb la TSI.

El farmacèutic o farmacèutica consultarà el Pla a través de la TSI si no li porten en paper. Si la medicació ja estava en el Pla, es dispensarà; si hi ha medicació de control especial, no la dispensarà i demanarà al pacient que es posi en contacte amb el seu metge, preferentment a través de l’eConsulta o, si no és possible, telefònicament. El metge farà la valoració clínica i emetrà la recepta electrònica corresponent, que estarà disponible en La Meva Salut. El pacient podrà anar tot seguit a la farmàcia a buscar la medicació. Cal destacar que el farmacèutic o farmacèutica no pot trucar al metge, ho ha de fer personalment el pacient.