FEFAC veu amb preocupació la situació política que s’està vivint en aquests moments a Catalunya i la seva possible afectació sobre el normal funcionament de la societat civil, institucions i empreses catalanes.

Des d’aquesta Federació empresarial encoratgem als responsables del Govern de l’Estat i als de la Generalitat a fer tot el necessari per, a través del diàleg i la negociació política, evitar mesures d’imposició i pactar solucions que garanteixin els drets ciutadans i el clima de convivència habitual de la població.

Així mateix, demanem a ambdues Administracions que, tal com ja s’ha expressat des de FEFAC (+info), preservin el dret dels ciutadans a l’atenció sanitària, evitant que cap disputa política el dificulti, i que aquesta situació no afecti negativament les condicions de treball dels professionals.

Resposta de FEFAC als comentaris dels socis 
C-29 i 30: 24/09/2017 11:05
Benvolguts companys,
Davant la preocupació general per la intervenció de les institucions i comptes de la Generalitat, que constitueixen una limitació sense precedents a l’autogovern de Catalunya, i tots els fets que estem vivint, la voluntat de FEFAC amb aquest comunicat ha estat la mateixa que hem mostrat en altres situacions ja viscudes (certament menys greus i no tan excepcionals com l’actual): aportar, sumar i ajudar a resoldre els problemes, sense defugir de participar refugiant-nos en el silenci i manifestant que seguim col·laborant i treballant perquè el present i futur del servei a les oficines de farmàcia es presti dins de la normalitat.
Podíem escollir entre un plantejament global de la situació o bé de centrar-nos exclusivament en l’àmbit de la farmàcia, i fer-ho prenent cura de complir amb el que indiquen els nostres Estatuts, i vàrem escollir el segon. Ara bé, en un moment tan excepcional com l’actual, en què cal reclamar el màxim respecte tant per al poble de Catalunya com per a les seves institucions i cultura, així com que sigui preservada la seva dignitat, i en què la part política, la del respecte als drets i l’emocional superen àmpliament la vessant professional, ens pot haver mostrat com aliens a la realitat i el nostre missatge s’ha pogut interpretar com a parcial i, per tant, ferir sentiments i conviccions personals absolutament legítimes i compartides per molts.
Vist el contingut i especialment el fons de la majoria dels vostres comentaris, és evident que no vàrem encertar amb el plantejament inicial del comunicat ni amb l’explicació del mateix sobre els Estatuts. Tot i ser real, el cert és que la majoria estem molt saturats de sentir arguments paral·lels. Us garanteixo que en prenem nota i us agraeixo que ens hagueu fet ser conscients de les seves mancances.
Vull traslladar a tots tant la preocupació i el rebuig per tots els fets que estem vivint com el desig de la més ràpida recuperació de les institucions ara intervingudes, i als que s’han sentit dolguts o han trobat inadequat el comunicat, que ho lamento, res més lluny de les nostres intencions.
Antoni Torres, president de FEFAC
 
C-22: 21/09/2017 17:34
Benvolguts companys,
Els posicionaments de FEFAC estan condicionats pels nostres propis Estatuts vigents, que dediquen el seu Article 37 a la “Apoliticitat de la Federació”, on s'afirma, textualment: "Donat el caràcter netament professional de la Federació, aquesta no perseguirà en cap cas ni moment fins lucratius, polítics o confessionals, es mantindrà al marge de qualsevol tipus d'ideologia o creença, i orientarà la seva activitat als fins federatius i professionals previstos en els presents Estatuts" (Darrera revisió 16/10/14)
El que hem expressat amb aquest comunicat és quelcom que hem practicat en tot moment: defensar i representar exclusivament els interessos de l’oficina de farmàcia, sense entrar en l'àmbit de les idees i creences personals de cada un de nosaltres, totes absolutament respectables i raó per la qual mai no hem entrat a debatre-les.
No podem deixar de banda la raó de ser d'aquest Article dels Estatuts: en ésser el servei professional més proper al ciutadà, implica que els canvis en la societat ens afecten directament, per això demanem, tant ara com fa anys, que aquest servei no es vegi perjudicat per cap mena d'ideologia ni posicionament, en ser l'accés als tractaments un dret de tots, així com que les condicions de treball no es vegin afectades per idèntics motius. FEFAC mai no ha defugit d’expressar la seva posició respecte qualsevol fet que pugui influir sobre l’exercici de la nostra professió i l’atenció als pacients, i així ho hem fet centrant el comunicat en aquests aspectes.
A. Torres (president d'AFB), A. Arqué (president AGFE), JLl Piñana (president AFET) i R. Anadon (president AFELL)

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank