El 31 de març finalitza el termini per presentar la justificació dels ajuts del Consorci del Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

Si ets titular de farmàcia i t’han concedit un ajut del Consorci del Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) 2018 has de presentar la justificació abans del 31 de març

Recorda que les factures han de ser amb data de l’any 2018 i que els pagaments s’han de fer abans de presentar la justificació (31 de març).

Com es fa la justificació?

Per realitzar la justificació cal omplir el formulari:

Un cop omplert, desat i signat digitalment caldrà fer l’enviament telemàtic (com vau fer a la sol·licitud).

Com omplir el formulari

Pel que fa al formulari de justificació, que és el compte justificatiu:

A la primera pàgina és important posar el número d’expedient i recuperar les dades. El número és un codi tipus CCAM18/18/XXXXX i el trobareu a la tercera columna de la resolució publicada a l’e-tauler.

Cal tenir en compte que les despeses directament relacionades amb el pla d’actuació cal posar-les a l’aparat Document A1. Relació de factures i sempre serà una despesa directa. En canvi, les despeses de gestió i estructura (nòmines) cal posar-les a l’apartat Document A2. Despeses de personal relacionades amb l’acció o el projecte i sempre serà una despesa indirecta. Recordeu que el límit màxim de despeses de Gestió i estructura és el 15% corresponent a les despeses del pla d’actuació justificades.

No es tindrà en compte cap despesa que s’inclogui a l’apartat Document A3. Dietes ni a Document A4. Assegurances.

Recorda que l’IVA no és subvencionable en cap cas i que caldrà tenir en compte que:

  1. Columna import total factura (3) caldrà posar l’import de la factura amb impostos (IVA i IRPF si és el cas).
  2. Columna Import imputat a l’acció (4) caldrà posar sempre l’import base de la factura que és amb el que fem els càlculs
  3. En el cas que no imputem les factures a cap altra subvenció l’import imputat a la subvenció serà el mateix que l’import imputat a l’acció. En cas contrari, caldrà especificar-ho.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank