La FEFAC ha presentat una denúncia davant del Departament de Salut contra l’empresa Atepharma per prestar un servei d’externacionalització integral d’atenció farmacèutica de centres residencials geriàtrics i centres sociosanitaris.

Segons informació pública recopilada, Atepharma perfecciona un contracte amb farmàcies en virtut de la qual la farmàcia en qüestió subministra a Atepharma la medicació i li cedeix, o externalitza a favor seu, les tasques d’atenció farmacèutica a la residència geriàtrica o centres sociosanitaris, la preparació de SPD, i seguiment fàrmac-terapèutic a canvi d’un percentatge per usuari. Per tant, l’atenció farmacèutica es realitza per part dels farmacèutics autònoms integrants de la xarxa Atepharma que aquesta té contractats. Per altra banda, la prestació del servei d’atenció farmacèutica externalitzat a centres sociosanitaris i residències geriàtriques mitjançant els farmacèutics autònoms que disposa l’empresa està basat en l’establiment de dipòsits de medicaments en els mateixos centres.

D’acord amb l’exposat, el model d’actuació implantat per Atepharma podria suposar una vulneració del sistema d’atenció farmacèutic a persones residents en centres geriàtrics, d’acord amb la normativa aplicable.

  • Les residències geriàtriques no disposen de la categoria de centre sociosanitari. Per tant, l’atenció farmacèutica en aquests centres no es du a terme a través d’un servei de farmàcia propi, ni a través d’un dipòsit de medicaments vinculat entre altres, a una oficina de farmàcia establerta en la mateixa àrea de salut, que s’encarrega de subministrar els medicaments al centre. Al contrari, l’atenció farmacèutica a persones que viuen en residències geriàtriques s’efectua en l’àmbit d’assistència primària i personal d’acord amb la regulació, prestada en les farmàcies sota el principi de llibertat de l’usuari/ resident per escollir l’oficina de farmàcia.

Atès que no cap parlar d’atenció farmacèutica a residències geriàtriques, sinó d’atenció d’assistència primària a persones residents en centres geriàtrics, l’activitat promoguda per Atepharma pot ser constitutiva d’infracció greu, per coartar la llibertat de l’usuari a l’elecció de la farmàcia. Addicionalment, atès que Atepharma realitza un servei de naturalesa farmacèutica, entenem que en qualsevol cas hauria de comptar amb l’autorització administrativa prèvia del Departament de Salut, a fi de poder exercir l’activitat que promociona.

En la denúncia, l’empresarial sol·licita que s’iniciï procediment d’investigació, esbrinament i inspecció en relació amb els fets denunciats i s’adoptin les mesures administratives necessàries per al cessament immediat de l’activitat objecte de denúncia.