Denunciem a Glovo per oferir un servei de compra, recollida i entrega de proves de diagnòstic de Covid-19

FEFAC ha denunciat davant el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a l’empresa Glovo per oferir el servei “TesteoCOVID“, de compra, recollida i entrega de proves de diagnòstic de la Covid-19 a diverses ciutats de Catalunya. Segons indica Glovo a la seva web, als pocs minuts de realitzar una comanda, l’usuari rep una trucada del seu equip per coordinar el servei. Un sanitari es desplaça en un termini de dues hores al domicili per realitzar el test.

La primera observació, segons consta al text de la denúncia, és la pràctica relativa a la realització de test ràpids d’antigens per part de professionals sanitaris desplaçats al domicili de l’usuari que prèviament ha adquirit el test a Glovo. Al nostre entendre, i assumint que l’adquisició del producte a través de Glovo es realitza en centres amb capacitat de diagnòstic, aquesta pràctica ha de ser objecte d’especial atenció per part del Departament de Salut, a fi d’analitzar si els centres que opten per aquesta modalitat de subministrament, així com el procediment que segueixen s’adequa a la normativa.

Pel que fa a la prova serològica d’autodiagnosis, la pràctica de Glovo infringeix l’article 13.7 del RD 1662/2000 que prohibeix de manera expressa la venda telemàtica de productes d’autodiagnosis, en relació al RD Legislatiu 1/2015 que amb caràcter general prohibeix la venda a distància de medicaments i productes sanitaris subjectes a prescripció mèdica. Caldria considerar si l’esmentada venda es du a terme per part d’establiments farmacèutics adherits a Glovo o si participen establiments destinats a la venda de productes de parafarmàcia. En aquest sentit, i d’acord am la normativa, les farmàcies són els únics estalbiments habilitats legalment per dispensar productes d’autodiagnosis, de manera que si les proves serológiques fossin posades a la venda per establiments que no disposen de la llicència de farmàcia, la infracció s’agreujaria.

Glovo, com a intermediari en la compra dels tests d’autodiagnosis i proves d’antígens entre l’usuari i els establiments i centres que posen a la venda els esmentats productes sanitaris topa amb el conjunt normatiu citat donat que l’activitat en qüestió constitueix una modalitat de venda a distància de productes sanitaris que requereixen prescripció mèdica per a la seva dispensació, i per tant, totalment prohibida per la norma.

Per aquests motius, FEFAC sol·licita al Departament de Salut que inicii el procediment d’investigació, esbrinament i inspecció en relació als fets denunciats, i a la identificació d’aquells centres i establiments que posen a la venda test d’autodiagnosis i proves d’antígens per a la detecció de la Covid-19, subjectes a prescripció mèdica, a través de Glovo, i s’adoptin les mesures administratives oportunes i necessàries per al cessament immediat de l’activitat objecte de denúncia, amb imposició si s’escau, de les sancions pertinents als agents responsables.