La Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) ha posat en coneixement davant el Ministeri de Sanitat l’existència d’una pràctica comercial desenvolupada per la companyia farmacèutica Pharmaturca, amb afectació directa a Espanya, per infringir el marc normatiu, europeu i nacional, sobre distribució i venda a distància de medicaments.

Segons el contingut publicat a la web, Pharmaturca es dirigeix principalment a la distribució de medicaments com a majorista, és a dir, com a proveïdor de medicaments per a farmàcies, clíniques i hospitals, tot i que pel que sembla distribueix al detall medicaments i productes sanitaris, els quals són oferits igualment per venda a distància a usuaris/pacients.

La FEFAC considera que l’activitat de Pharmaturca ha de ser objecte d’investigació per part del Ministeri de Sanitat, en tant que permet als usuaris/pacients finals residents a Espanya accedir a medicaments subjectes a prescripció mèdica, pràctica prohibida a Espanya.

En la documentació presentada davant del Ministeri de Sanitat, la FEFAC sol·licita que s’actuï en conformitat amb les disposicions europees i nacionals instant una investigació sobre la companyia Pharmaturca i s’adoptin les mesures oportunes per tal de prohibir expressament a Pharmaturca que operi a Espanya.