Fefac i la Fundació Pasqual Maragall col·laboraran per millorar la vida dels malalts d’Alzheimer

El dissabte, 21 de setembre és el Dia Mundial de l’Alzheimer, una demència que afecta una de cada deu persones de més de 65 anys i un terç de les més grans de 85. Al món, 46 milions de persones pateixen Alzheimer, més de 800.000 a Espanya.

Si no es troba una cura efectiva, l’any 2050 la xifra de casos s’haurà multiplicat per tres, i haurà arribat a dimensions d’epidèmia.

A Espanya les demències costen 60 milions d’euros diaris. El cost estimat anual se situa en 21.000 milions d’euros, uns 27.000 € per persona a l’any. En més del 80% dels casos, de la cura del pacient se n’encarrega la família, la qual assumeix el 87% del cost total. Tot i que el consum de recursos sanitaris és menor al d’altres malalties, els costos socials, informals i indirectes són molt elevats. A més, recauen sobretot en les famílies afectades.

Manifest de la Fundació Pasqual Maragall

La Fundació Pasqual Maragall, en el seu manifest, assegura que l’absència de tractaments efectius anuncia un “tsunami” que serà insostenible a tots els nivells.

També destaca que l’Alzheimer i les demències han estat malalties oblidades en els pressupostos destinats al foment de la investigació, i demanen a les institucions que la investigació sigui una prioritat.

“Només amb més coneixement aconseguirem disminuir el nombre de casos i trobarem solucions que acabin amb el patiment de milers de famílies. Només amb més investigació farem possible un futur sense Alzheimer“, diu el manifest.

Fefac reivindica la importància de la Recerca

Des de l’empresarial ens sumem a la petició de la Fundació Pasqual Maragall i reivindiquem la importància de la recerca com a únic camí per acabar amb aquesta malaltia.


Notícies relacionades